حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حکومت انتخابی

گروه مولفان | جان استوارت میل| علی رامین
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 372

24,000تومــان

مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر

گروه مولفان | حسن اسدی ز یدآبادی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 156

12,000 تومــان

دین و دولت در اندیشه سیاسی

گروه مولفان | عبدالله شهبازی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 244

12,000تومــان

جامعه سالم

گروه مولفان | اریک فروم| اکبر تبریزی
ناشر: بهجت
تعداد صفحات: 411

30,000تومــان

شهروندی

گروه مولفان | ریچارد پل بلامی| عبدالرضا سالار بهزادی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 222

11,000تومــان

درآمدی بر حقوق شهروندی

گروه مولفان | علی عباسی آبخواره| بابک محبوب محمودعلیلو
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 164

10,000 تومــان

در خانه اگر کس است

گروه مولفان | محمد علی موحد| اردشیر رستمی
ناشر: کارنامه
تعداد صفحات: 206

9,000تومــان

شهروندی فرهنگی

گروه مولفان | نیک استیونسون| افشین خاکباز
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 320

19,900تومــان

آمریکا، حقوق بشر و ایران

گروه مولفان | علی عسگر رضایی
ناشر: شاپورخواست
تعداد صفحات: 238

10,000تومــان

از رویا تا واقعیت

گروه مولفان | آلن سی مک لین| امین باباربیع
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 48

2,200تومــان

در هوای حق و عدالت

گروه مولفان | محمد علی موحد| اردشیر رستمی
ناشر: کارنامه
تعداد صفحات: 654

41,500تومــان

چهار مقاله درباره ی آزادی

گروه مولفان | آیزایا برلین| محمد علی موحد
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 359

17,000 تومــان