حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خودکامگی

گروه مولفان | تیموتی اسنایدر| شهاب الدین عباسی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 136

15,000 تومــان

در برابر جباریت

گروه مولفان | تیموتی اسنایدر| هوشنگ جیرانی| محمد تقی قزلسفلی
ناشر: امید صبا
تعداد صفحات: 131

12,000 تومــان

استبداد

گروه مولفان | تیموتی اسنایدر| پژمان طهرانیان
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 120

11,000 تومــان

در برابر استبداد

گروه مولفان | تیموتی اسنایدر| بابک واحدی
ناشر: گمان
تعداد صفحات: 125

15,000 تومــان

توتالیتاریسم

گروه مولفان | هانا آرنت| محسن ثلاثی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 368

32,000 تومــان

نظام های سلطانی

گروه مولفان | هوشنگ شهابی| خوان خوزه لینتس| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 462

25,000 تومــان

سرنوشت دیکتاتورها

گروه مولفان | محمود طلوعی
ناشر: تهران
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

مکتب دیکتاتورها

گروه مولفان | اینیاتسیو سیلونه| مهدی سحابی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 250

14,000 تومــان

100 دیکتاتور تاریخ

گروه مولفان | نایجل کاتورن| عبدالرضا هوشنگ مهدوی
ناشر: شرکت نشر البرز
تعداد صفحات: 388

21,000 تومــان

دیکتاتورهای مدرن

گروه مولفان | باری روبین| مهدی کلانترزاده
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 152

6,000 تومــان

بررسی روان شناختی خودکامگی

گروه مولفان | مانس اشپربر| علی صاحبی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

زیانهای استبداد

گروه مولفان | گزنفون| محمد پارسانسب| جان استوارت میل| محمدجواد شیخ الاسلامی
ناشر: توس
تعداد صفحات: 235

5,000 تومــان

  • 1