حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حال و روز دموکراسی

گروه مولفان | جورجو آگامبن| مجتبی گل محمدی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 194

15,000تومــان

وضعیت دموکراسی

گروه مولفان | جورجو آگامبن| محمد رضا شیخی محمدی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 198

15,500تومــان

دموکراسی

گروه مولفان | رابرت ج. کاوالیر| علیرضا شفیعی نسب| حسین علی پناه
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 120

14,000تومــان

چشم اندازهای آرمان شهر

گروه مولفان | ادوارد راث استاین| هربرت ماسکم| مارتین مارتی| امیر یداله پور
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 114

8,000تومــان

قانون اساسی زمینشهر

گروه مولفان | موسی اکرمی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 252

20,000تومــان

جلوه ها و جنبه های دموکراسی

گروه مولفان | محسن قانع بصیری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 208

16,000تومــان

Democracy or democrazy

گروه مولفان | سید مهدی شجاعی| کارولین کراسکری
ناشر: شرکت پرشیا شمع مه
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

مبارزات دمکراتیک ایران پیش از انقلاب 1357

گروه مولفان | یوسف دانش| بهروز اهدایی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 152

6,000 تومــان

اندیشه توکویل

گروه مولفان | لاری سیدنتاپ| حسن کامشاد
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 225

18,000تومــان

وضعیت استثنایی

گروه مولفان | جورجو آگامبن| پویا ایمانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 173

14,000تومــان

واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال

گروه مولفان | محمد رضا فشاهی
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 280

23,000تومــان

توتالیتاریسم

گروه مولفان | هانا آرنت| محسن ثلاثی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 368

26,000تومــان