حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه های انقلاب

گروه مولفان | محمدحسین پناهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

26,000تومــان

100 رهبر تاثیرگذار تاریخ

گروه مولفان | ایمی مکنا| ابوالحسن تهامی
ناشر: معین
تعداد صفحات: 527

40,000 تومــان

حال و روز دموکراسی

گروه مولفان | جورجو آگامبن| مجتبی گل محمدی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 194

15,000تومــان

وضعیت دموکراسی

گروه مولفان | جورجو آگامبن| محمد رضا شیخی محمدی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 198

15,500تومــان

درس های دموکراسی برای همه

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 224

18,000تومــان

توسعه و دموکراسی و دلالت های آن برای ایران

گروه مولفان | جعفر عبادی| محمود متوسلی| علی نیکونسبتی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 272

18,000 تومــان

تبیین انقلاب

گروه مولفان | عادل ابراهیمی لویه| سلیمان میرزایی راجعونی
ناشر: لویه
تعداد صفحات: 230

16,000 تومــان

دموکراسی

گروه مولفان | رابرت ج. کاوالیر| علیرضا شفیعی نسب| حسین علی پناه
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 120

14,000تومــان

چشم اندازهای آرمان شهر

گروه مولفان | ادوارد راث استاین| هربرت ماسکم| مارتین مارتی| امیر یداله پور
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 114

8,000تومــان

قانون اساسی زمینشهر

گروه مولفان | موسی اکرمی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 252

20,000تومــان

جلوه ها و جنبه های دموکراسی

گروه مولفان | محسن قانع بصیری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 208

16,000تومــان

Democracy or democrazy

گروه مولفان | سید مهدی شجاعی| کارولین کراسکری
ناشر: شرکت پرشیا شمع مه
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان