حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مسائل جهان سوم

گروه مولفان | پیتر ج. برنل| ویکی رندال| احمد ساعی| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 358

22,000 تومــان

دموکراسی در آمریکا -جلد 2

گروه مولفان | آلکسی دوتوکویل| بزرگ نادرزاد
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 102

15,000 تومــان

نخستین دموکراسی

گروه مولفان | پل وودراف| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 307

32,000تومــان

درک توسعه سیاسی

گروه مولفان | مایرون واینر| ساموئل پی هانتینگتون
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 520

26,000 تومــان

دولت و جنبش های اسلامی معاصر

گروه مولفان | جان ال اسپوزیتو| تامارا سان| جان اوبرت وول| علیرضا سمیعی اصفهانی| محمد حاجی پور
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 396

32,000تومــان

دولت مدرن در ایران

گروه مولفان | رسول افضلی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 500

15,000 تومــان

نظام بین الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس

گروه مولفان | سیدشمس الدین صادقی| محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 334

24,000تومــان

سیاست و حکومت در اروپا

گروه مولفان | احمد نقیب زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

سیاست و حکومت در ایالات متحده

گروه مولفان | محمد امجد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,500تومــان

دموکراسی در آمریکا -جلد 2

گروه مولفان | آلکسی دوتوکویل| بزرگ نادرزاد
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 121

15,000تومــان

تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا -جلد 1

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 600

40,000 تومــان

توسعه سیاسی

گروه مولفان | برتران بدیع| ژرژ لاوو| احمد نقیب زاده| مهدی عباسی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان