حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مسائل جهان سوم

گروه مولفان | پیتر ج. برنل| ویکی رندال| احمد ساعی| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 358

22,000 تومــان

دموکراسی در آمریکا -جلد 2

گروه مولفان | آلکسی دوتوکویل| بزرگ نادرزاد
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 102

15,000تومــان

نخستین دموکراسی

گروه مولفان | پل وودراف| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 307

32,000تومــان

دولت و جنبش های اسلامی معاصر

گروه مولفان | جان ال اسپوزیتو| تامارا سان| جان اوبرت وول| علیرضا سمیعی اصفهانی| محمد حاجی پور
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 396

32,000تومــان

دولت مدرن در ایران

گروه مولفان | رسول افضلی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 500

15,000تومــان

نظام بین الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس

گروه مولفان | سیدشمس الدین صادقی| محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 334

24,000تومــان

دموکراسی در آمریکا -جلد 2

گروه مولفان | آلکسی دوتوکویل| بزرگ نادرزاد
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 121

15,000 تومــان

تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا -جلد 1

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 600

40,000تومــان

توسعه سیاسی

گروه مولفان | برتران بدیع| ژرژ لاوو| احمد نقیب زاده| مهدی عباسی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

بنیانگذاری آمریکا و قانون اساسی آن

گروه مولفان | لیدیا بیورنلوند| مهدی حقیقت خواه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 165

9,500 تومــان

خاورمیانه نو

گروه مولفان | فرد هالیدی| عسگر قهرمانپور
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 230

11,000 تومــان

آیا دموکراسی در آمریکا ممکن است؟

گروه مولفان | رونالد دورکین| محمود حبیبی| خشایار دیهیمی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان