حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی

گروه مولفان | کلیم صدیقی| مسعود امیدی
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 144

15,000تومــان

درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر

گروه مولفان | ویل کیملیکا| محمد مباشری
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 646

58,000تومــان

پان ترکیسم و ایران

گروه مولفان | کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 258

16,000تومــان

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 420

40,000 تومــان

آمریکا، اورشلیم جدید

گروه مولفان | مایکل کالینز پایپر| علی پاک سرشت| رضا منتظمی
ناشر: سیمای پارسا
تعداد صفحات: 300

25,000تومــان

تاملی درباره ایران -جلد 1

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 630

50,000تومــان

ملت ها مهم اند

گروه مولفان | کریگ ج کالهون| محمد رضا فدایی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 344

24,000تومــان

تاملی درباره ایران -جلد 2

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 696

60,000تومــان

مجموعه آثار مائو

گروه مولفان | مائو تسه تونگ| عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 576

84,000 تومــان

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم -جلد 2

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 328

18,000تومــان

مجموعه آثار مائو

گروه مولفان | مائو تسه تونگ
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 592

84,000تومــان

ملی گرایی

گروه مولفان | رابیندرانات تاگور
ناشر: روزگار
تعداد صفحات: 120

10,000 تومــان