حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خیانت ها

گروه مولفان | نیکولو ماکیاولی| سیما زایر رفیعی
ناشر: روزگار نو
تعداد صفحات: 120

13,000تومــان

حمله ای بر دشمن آزادی

گروه مولفان | مریم ولی پور نورعلی
ناشر: روزگار نو
تعداد صفحات: 104

10,000تومــان

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

در باب حاکمیت

گروه مولفان | ژان بودن| جولیان اچ. فرانکلین| حسن آب نیکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مبادی فلسفه ی حقوق

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 472

37,500 تومــان

زیست سیاست ایرانی

گروه مولفان | امیرمقدور مشهود| محمد جواد غلامرضا کاشی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 312

26,500تومــان

جغرافیای سیاسی ایران

گروه مولفان | محمد رضا حافظ نیا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,500تومــان

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 326

16,000تومــان

فلسفه جغرافیای سیاسی

گروه مولفان | محمد رضا حافظ نیا| مراد کاویانی راد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 304

16,500 تومــان

از دست رفتن کنترل؟

گروه مولفان | ساسکیا ساسن| محمود ایرانی فرد
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 192

12,000تومــان

لویاتان در نظریه دولت تامس هابز

گروه مولفان | کارل اشمیت| جورج شواب| شروین مقیمی زنجانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 189

16,000تومــان

تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی

گروه مولفان | جوزف ریس استریر| حسین بادامچی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 142

11,000تومــان