حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ واژگان موزه شناسی

گروه مولفان | فرانسوا مرس| آندره دواله| میثم عبدلی
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 208

35,000 تومــان

موزه و موزه داری در ایران

گروه مولفان | ندا رسولی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 434

26,000 تومــان

مدیریت موزه

گروه مولفان | ابوالفضل صادق پور فیروزآباد| سید محمود میرعزیزی| مریم خلیل زاده مقدم| اعظم خدادادی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 406

19,500 تومــان

آشنایی با چگونگی برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی

گروه مولفان | علی اکبر رضایی| حامد بختیاری
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

راهنمای سازمان های غیردولتی

گروه مولفان | محمودرضا گلشن پژوه
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

موزه، موزه داری و موزه ها

گروه مولفان | محمد زاهدی| بهاره حاجیها| مریم خیامباشی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 248

9,000 تومــان

بازاریابی موزه استراتژی ها و تکنیک ها

گروه مولفان | محمود محمدیان| حمیدرضا عسگری ده آبادی| اسماعیل رجبی| نیل جی کاتلر| فیلیپ کاتلر| وندی آی کاتلر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 440

19,800 تومــان

موزه، موزه داری و موزه ها

گروه مولفان | محمد زاهدی| بهاره حاجیها| مریم خیامباشی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 224

9,000 تومــان

موزه داری

گروه مولفان | نوشین دخت نفیسی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 162

9,000 تومــان

آشنایی با موزه و موزه داری

گروه مولفان | حبیب الله محمودیان
ناشر: زاگرو
تعداد صفحات: 0

5,000 تومــان

اکوموزه، انسان و بوم

گروه مولفان | زهرا حبیبی زاد
ناشر: ایران شناسی
تعداد صفحات: 104

6,000تومــان