حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جغرافیای انتخابات

گروه مولفان | مراد کاویانی راد| مصیب قره بیگی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 288

16,000 تومــان

قدرت های بزرگ و ژئوپلیتیک

گروه مولفان | آرون اس. کلیمن| مهناز محمدی زادگان
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 336

25,000 تومــان

بی طرفی در نظریه سیاسی جان رالز

گروه مولفان | سید رضا موسوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 146

10,000 تومــان

فلسفه علم در روابط بین الملل

گروه مولفان | پاتریک تادیوس جکسون| روح الله طالبی آرانی
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 500

35,000 تومــان

استبداد

گروه مولفان | تیموتی اسنایدر| پژمان طهرانیان
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 120

11,000 تومــان

دیپلماسی شهری

گروه مولفان | آرنه موس| الگزاندرا سیزو| محمد جواد رنجکش| منصوره اسکندران
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 314

25,000 تومــان

فهم دموکراسی

گروه مولفان | شعبان رستمی ساروکلائی
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
تعداد صفحات: 126

8,000 تومــان

دعوت به تماشای دوزخ

گروه مولفان | عبد الله کوثری| ماریو وارگاس یوسا
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 482

45,000 تومــان

تاملات ابزاری

گروه مولفان | حسن قاضی مرادی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 200

17,000تومــان

درآمدی پیشرفته بر زیست سیاست

گروه مولفان | توماس لمکه| اریک فردریک ترامپ| بهراد رحمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 138

18,500 تومــان

یک جاسوس در میان دوستان

گروه مولفان | بن مک اینتایر| علی هادی
ناشر: کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات: 448

30,000تومــان

ذهن ارتجاعی

گروه مولفان | کوری رابین| شهریار خواجیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 336

25,000تومــان