حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایستگاه آخر

گروه مولفان | مت دلاپنیا| کریستین رابینسون| پروین علی پور
ناشر: زعفران
تعداد صفحات: 32

17,000 تومــان

شهر و محیط زیست

گروه مولفان | کریستوفر جی بون| علی مدرس| جمال الدین عقیلی| ماندانا نوربخش
ناشر: آینده سازان
تعداد صفحات: 252

32,000 تومــان

زندگی روزمره در شهر جهانی

گروه مولفان | یورگ دوراشمیت| علیرضا مرادی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 306

31,900 تومــان

برنامه ریزی و مدیریت شهری با رویکرد چشم اندازسازی شهری

گروه مولفان | احمد دنیا مالی| رحیم سرور
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 263

17,500 تومــان

شهرها و فرهنگ ها

گروه مولفان | مالکوم مایلز| سمیه احمدی نژاد| مرضیه خیرخواه| رضا شعبان زاده نمینی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 330

32,900 تومــان

توسعه شهری در آسیا

گروه مولفان | سید حسین حاتمی نژاد| مصطفی هرائینی| سحر مصباحی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 160

16,500 تومــان

آموزش مدنی

گروه مولفان | جک کریتندن| پیتر لوین| مریم هاشمیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 119

8,000 تومــان

شهرها و مصرف

گروه مولفان | مارک جین| مرتضی قلیچ
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 368

19,000 تومــان

شهر

گروه مولفان | فیل هوبارد| افشین خاکباز
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 388

20,000 تومــان

جامعه شناسی شهری

گروه مولفان | مایکل سویج| آلن وارد| ابوالقاسم پور رضا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

شهرها برای مردم نه برای سوداگری

گروه مولفان | نیل برنر| پیتر مارکوزه| مارگیت مایر| محمود عبدالله زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 386

27,000 تومــان

حافظه شهری

گروه مولفان | مارک کرینسون| رضا نجف زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 304

25,000 تومــان