حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت روستایی در ایران

گروه مولفان | مهدی طالب
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی

گروه مولفان | پیرفرانچسکو کلیری| لوکا کولیوا| علیرضا عسگری چاوردی
ناشر: هم پا
تعداد صفحات: 384

50,000 تومــان

جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران

گروه مولفان | مصطفی ازکیا
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

جامعه شناسی روستایی

گروه مولفان | علی اکبر نیک خلق
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 248

15,000 تومــان

رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

گروه مولفان | مصطفی ازکیا| عادل زارع| علی ایمانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 320

28,000 تومــان

پژوهش مقدماتی در سه روستای شمال ایران

گروه مولفان | کاظم سادات اشکوری
ناشر: هزار کرمان
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

جغرافیا و شهرشناسی

گروه مولفان | یدالله فرید
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 621

20,000 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی

گروه مولفان | مصطفی ازکیا
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 342

11,500 تومــان

جامعه شناسی روستایی

گروه مولفان | حسین بهروان
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

جامعه شناسی روستایی

گروه مولفان | منصور وثوقی
ناشر: شرکت انتشارات کیهان
تعداد صفحات: 288

9,500 تومــان

تحولات اجتماعی در روستاهای ایران

گروه مولفان | عبدالعلی لهسایی زاده
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 400

6,000 تومــان

واره

گروه مولفان | مرتضی فرهادی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 552

35,000 تومــان