حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی

گروه مولفان | پیرفرانچسکو کلیری| لوکا کولیوا| علیرضا عسگری چاوردی
ناشر: هم پا
تعداد صفحات: 384

50,000 تومــان

جامعه شناسی روستایی

گروه مولفان | علی اکبر نیک خلق
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 248

12,000 تومــان

رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

گروه مولفان | مصطفی ازکیا| عادل زارع| علی ایمانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 320

28,000 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی

گروه مولفان | مصطفی ازکیا
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 342

5,000 تومــان

جغرافیا و شهرشناسی

گروه مولفان | یدالله فرید
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 621

20,000 تومــان

مسائل جامعه شناسی روستایی

گروه مولفان | جووانی هویوآ| مصطفی ازکیا| محمد مهاجر ایروانی| علی اکبر نیک خلق
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 330

1,900 تومــان

جامعه شناسی روستایی

گروه مولفان | منصور وثوقی
ناشر: شرکت انتشارات کیهان
تعداد صفحات: 288

9,500 تومــان

جامعه شناسی روستایی

گروه مولفان | حسین بهروان
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

  • 1