حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازآفرینی شهر مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی

گروه مولفان | پوریا خداوردی| امیرمحمد معززی مهر طهران
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 167

20,000 تومــان

ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان

گروه مولفان | دیوید دریسکل| مهرنوش توکلی| نوید سعیدی رضوانی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 168

15,000 تومــان

بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تاکید بر ایران

گروه مولفان | پروانه شاه حسینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

آفرینش مرکز شهری سرزنده

گروه مولفان | سیریل بی پامیر| امیر شکیبامنش| مصطفی بهزادفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 386

30,000 تومــان

بازآفرینی شهری

گروه مولفان | پیتر دبلیو رابرتس| هیو سایکس| محمدسعید ایزدی| پیروز حناچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 376

20,000 تومــان

مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی

گروه مولفان | مایک بیدولف| محمد باقری| ملیحه هاشمی
ناشر: آذرخش
تعداد صفحات: 263

16,000 تومــان

همسایه

گروه مولفان | نشر شهر
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 104

4,000 تومــان

شهرهای در سایه

گروه مولفان | رابرت نوی ویرت| احمد پوراحمد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 320

5,500 تومــان

  • 1