حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر زیست پذیری شهری

گروه مولفان | سید حسین حاتمی نژاد| فریبا خسروی کردستانی| نادر تابعی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 158

16,500 تومــان

کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری

گروه مولفان | محمد رضا رضایی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 670

49,500 تومــان

تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی -جلد 2

گروه مولفان | داریوش صادقی| الهام حاجی علی اصغر
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 102

15,000تومــان

تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی -جلد 1

گروه مولفان | داریوش صادقی| الهام حاجی علی اصغر
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 96

15,000تومــان

فضای عمومی

گروه مولفان | متیو کارمونا| کلودیو د ماگالیئیس| لیو هاموند| ایرج اسدی| مهدی عباسی زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

31,000تومــان

طراحی روستایی

گروه مولفان | مهدی پورطاهری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

گروه مولفان | حمید جلالیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000تومــان

درآمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران

گروه مولفان | امین فرجی ملایی| علیرضا نظری| حمیدرضا بابایی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 264

14,500 تومــان

برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران

گروه مولفان | علی اکبر عنابستانی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 226

18,000 تومــان

جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین

گروه مولفان | رحیم سرور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,500تومــان

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

گروه مولفان | عبدالحمید رجایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

21,000تومــان

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

گروه مولفان | محمد رضا پورمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,500تومــان