حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی -جلد 2

گروه مولفان | داریوش صادقی| الهام حاجی علی اصغر
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 102

15,000تومــان

تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی -جلد 1

گروه مولفان | داریوش صادقی| الهام حاجی علی اصغر
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 96

15,000تومــان

فضای عمومی

گروه مولفان | متیو کارمونا| کلودیو د ماگالیئیس| لیو هاموند| ایرج اسدی| مهدی عباسی زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

31,000تومــان

طراحی روستایی

گروه مولفان | مهدی پورطاهری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

گروه مولفان | حمید جلالیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000تومــان

جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین

گروه مولفان | رحیم سرور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,500تومــان

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

گروه مولفان | عبدالحمید رجایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

21,000تومــان

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

گروه مولفان | محمد رضا پورمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,500تومــان

روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین

گروه مولفان | عیسی ابراهیم زاده| میرنجف موسوی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

اصلاحات ارضی و توسعه روستایی در ایران

گروه مولفان | محمد اکبرپور| فرزاد میرزایی قلعه
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 152

9,500 تومــان

مدیریت توسعه منطقه ای با تاکید بر ایران

گروه مولفان | کرامت اله زیاری| علیرضا محمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 266

17,000 تومــان

قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

گروه مولفان | محمود توسلی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 134

15,000 تومــان