حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی -جلد 2

گروه مولفان | داریوش صادقی| الهام حاجی علی اصغر
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 102

15,000تومــان

تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی -جلد 1

گروه مولفان | داریوش صادقی| الهام حاجی علی اصغر
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 96

15,000تومــان

فضای عمومی

گروه مولفان | متیو کارمونا| کلودیو د ماگالیئیس| لیو هاموند| ایرج اسدی| مهدی عباسی زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

31,000تومــان

طراحی روستایی

گروه مولفان | مهدی پورطاهری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

گروه مولفان | حمید جلالیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000تومــان

جامعه شناسی شهری

گروه مولفان | مایکل سویج| آلن وارد| ابوالقاسم پور رضا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

مدیریت روستایی در ایران

گروه مولفان | مهدی طالب
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

شهرها برای مردم نه برای سوداگری

گروه مولفان | نیل برنر| پیتر مارکوزه| مارگیت مایر| محمود عبدالله زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 386

27,000 تومــان

پساکلانشهر

گروه مولفان | ادوارد دبلیو. سویا| نرگس خالصی مقدم
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 474

32,000 تومــان

حافظه شهری

گروه مولفان | مارک کرینسون| رضا نجف زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 304

16,000تومــان

ساختن اجتماع

گروه مولفان | برایان اس الیوت| نریمان جهانزاد
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 312

22,000تومــان

جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین

گروه مولفان | رحیم سرور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,500تومــان