حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جا به جایی دو انقلاب

گروه مولفان | مهدی نجف زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 446

29,900 تومــان

دین در جوامع مدرن

گروه مولفان | علیرضا خدامی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 271

20,000 تومــان

شاخص های دین داری

گروه مولفان | مهدی مهریزی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 826

65,000 تومــان

جامعه شناسی دین

گروه مولفان | مالکوم بی همیلتون| محسن ثلاثی| علیرضا جاوید
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 426

28,000 تومــان

درآمدی بر جامعه شناسی دین

گروه مولفان | فیل زوکرمن| خشایار دیهیمی
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 235

15,000 تومــان

صور بنیانی حیات دینی

گروه مولفان | امیل دورکم| باقر پرهام
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 636

37,500 تومــان

جامعه شناسی دین

گروه مولفان | مارسلا کریستی| مجتبی صداقتی فرد| فرهاد ابی زاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 385

20,000 تومــان

درآمدی به جامعه شناسی دین

گروه مولفان | بهروز مرادی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 152

8,000 تومــان

دین و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | محمد رضا جلایی پور
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 160

8,500 تومــان

مقدمه ای بر انسان شناسی دین

گروه مولفان | فیونا بووی| مهرداد عربستانی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 475

35,000 تومــان

جامعه شناسی دین

گروه مولفان | حسن محدثی
ناشر: یادآوران
تعداد صفحات: 482

40,000 تومــان

پسامدرنیسم و جامعه ی مصرفی

گروه مولفان | فردریک جیمسن| وحید ولی زاده
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 152

5,000 تومــان