حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

القاعده و معنای مدرن بودن

گروه مولفان | جان گری| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 135

12,500تومــان

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسایل و نظریه ها

گروه مولفان | علی کریمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

منطق جامعه شناسان سیاسی ایران

گروه مولفان | ابراهیم صالح آبادی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 464

34,000تومــان

ایده انسان سیاسی

گروه مولفان | سید یونس ادیانی
ناشر: نقش جهان مهر
تعداد صفحات: 384

40,000تومــان

جهان لغزنده است

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| علی عطاران
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 120

12,000 تومــان

رفتار انتخاباتی مردم ایران

گروه مولفان | محسن شریف زاده
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 156

9,500 تومــان

فرهنگ سیاسی ایران

گروه مولفان | محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 278

28,000 تومــان

راهنمای جامعه شناسی سیاسی

گروه مولفان | کیت ناش| آلن اسکات| قدیر نصری| محمد علی قاسمی| فرامرز تقی لو| محمد خضری| فرزاد پورسعید
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 448

22,000 تومــان

راهنمای جامعه شناسی سیاسی

گروه مولفان | کیت ناش| آلن اسکات| قدیر نصری| محمد علی قاسمی| فرامرز تقی لو| محمد خضری| فرزاد پورسعید
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 396

20,000 تومــان

عقلانیت سیاسی در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس

گروه مولفان | حسن مجیدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 512

23,500 تومــان

درآمدی بر شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی

گروه مولفان | احمد گل محمدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

جامعه شناسی سیاسی

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

24,000تومــان