حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ سیاسی ایران

گروه مولفان | محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 278

28,000 تومــان

جامعه شناسی سیاسی

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

16,000 تومــان

جامعه شناسی سیاسی معاصر

گروه مولفان | کیت ناش| محمد تقی دلفروز| حسین بشیریه| عبدالرحیم مرودشتی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 364

23,000 تومــان

انسان شناسی سیاسی

گروه مولفان | کلود ریویر| ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 341

20,000 تومــان

مبانی جامعه شناسی سیاسی

گروه مولفان | ژان-ایو دورماگن| دانیل موشار| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 328

22,000 تومــان

جامعه شناسی سیاسی شناخت دولت

گروه مولفان | داور شیخاوندی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 374

20,000 تومــان

در قلمرو فرهنگ و سیاست

گروه مولفان | محمد صادقی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 232

13,500 تومــان

جهانی شدن، فرهنگ، هویت

گروه مولفان | احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 286

20,000 تومــان

ماکس وبر و نظریه سیاست مدرن

گروه مولفان | دیوید بیتهام| هادی نوری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 440

21,000 تومــان

دموکراسی و سنت های مدنی

گروه مولفان | رابرت دی پاتنام| محمد تقی دلفروز
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 440

17,000 تومــان

چشم اندازهای جهانی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| محمد رضا جلایی پور
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 163

7,500 تومــان

جامعه شناسی سیاسی شکاف های اجتماعی

گروه مولفان | پرویز دلیرپور| علیرضا سمیعی اصفهانی| پیپا نوریس| نیکی کدی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 384

9,900 تومــان