حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نگاهی به آراء مالکوم ایکس

گروه مولفان | سید جواد میری| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 155

12,000 تومــان

شجاعت در برهوت

گروه مولفان | سی. برنی براون| سیده فرزانه حسینی
ناشر: میلکان
تعداد صفحات: 176

18,000 تومــان

مرزبندی قومیتی

گروه مولفان | آندریاس ویمر| محمد رضا فدایی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 460

30,000 تومــان

هویت ملی و جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | بهناز اژدری
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 124

10,000 تومــان

درآمدی بر مردم نگاری

گروه مولفان | مایکل وی. انگروزینو| جبار رحمانی| محمد رسولی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 232

11,000 تومــان

هویت به مثابه ایدئولوژی

گروه مولفان | سینیشا ملشویچ| یعقوب احمدی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 352

26,000 تومــان

مردم نگاری امروزین

گروه مولفان | الیزابت کمبل| لوک ای. لاسیتر| سعدیه صالحی| احمد نادری
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 224

28,000 تومــان

همزیستی اتحاد و افتراق

گروه مولفان | سیدعلیرضا بهشتی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 142

12,000 تومــان

پژوهش فرهنگی

گروه مولفان | جیمز اسپردلی| دیوید مکوردی| بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 148

7,000 تومــان

کولی ها

گروه مولفان | ایرج افشار سیستانی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 277

20,000 تومــان

زیتون

گروه مولفان | دیو اگرس| شهین وکیلی تهامی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 348

26,500 تومــان

ملت هایی بدون ملی گرایی

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 100

7,000 تومــان