حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گفت و گو با روشنفکران

گروه مولفان | محمد صادقی
ناشر: اطاق آبی
تعداد صفحات: 112

14,500 تومــان

حدیث نواندیشان دینی

گروه مولفان | سیدهادی طباطبایی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 448

38,000 تومــان

روشنفکران و دولت در ایران

گروه مولفان | نگین نبوی| حسن فشارکی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 289

30,000 تومــان

افیون روشنفکران

گروه مولفان | رمون آرون| پیروز ایزدی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 424

55,000 تومــان

خردکشی

گروه مولفان | خسرو ناقد
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 262

22,000 تومــان

طبقه و قشربندی اجتماعی

گروه مولفان | رزمری کرامپتون| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 367

26,000 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی

گروه مولفان | علی کمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 344

15,000 تومــان

نابرابری، فقر، طرد اجتماعی

گروه مولفان | اکرم حمیدیان
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 360

33,000 تومــان

ایدئولوژی، داو قدرت

گروه مولفان | محمد تقی قزلسفلی
ناشر: امید صبا
تعداد صفحات: 650

38,000 تومــان

هیل بیلی

گروه مولفان | ج. دی. ونس| سیدعلیرضا پارساییان
ناشر: نون
تعداد صفحات: 296

25,000 تومــان

ژرفنا

گروه مولفان | جورج اورول| همایون حنیفه وند مقدم
ناشر: پر
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

ره افسانه زدند ...

گروه مولفان | آرمین امیر| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان