حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هیل بیلی

گروه مولفان | ج. دی. ونس| سیدعلیرضا پارساییان
ناشر: نون
تعداد صفحات: 296

24,000 تومــان

ژرفنا

گروه مولفان | جورج اورول| همایون حنیفه وند مقدم
ناشر: پر
تعداد صفحات: 192

12,000تومــان

ره افسانه زدند. ..

گروه مولفان | آرمین امیر| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: None

30,000تومــان

طبقه تن پرور

گروه مولفان | تورستاین وبلن| سیما زایر رفیعی
ناشر: روزگار نو
تعداد صفحات: 116

12,000 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی

گروه مولفان | علی کمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

هگل یا مارکس نقدی بر جریان روشنفکری ایران

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی| محمد رضایی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 153

15,000تومــان

روشنفکری: آگاهی کاذب و ایدئولوژی

گروه مولفان | هومن قاسمی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 423

42,000تومــان

روشنفکری و عرصه عمومی

گروه مولفان | علی فردوسی| محمد صادقی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 126

7,500تومــان

مدرنیسم توسعه نیافتگی و از خودبیگانگی طبقه متوسط جدید در ایران

گروه مولفان | روژان حسام قاضی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

گروه مولفان | رسول ربانی| ابراهیم انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

رویکردهایی به تحلیل طبقاتی

گروه مولفان | اریک اولین رایت| یوسف صفاری
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 304

20,000تومــان

طبقه متوسطه

گروه مولفان | محمدحسین بحرانی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 354

22,000 تومــان