حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

همه باید فمینیست باشیم

گروه مولفان | چیماماندا نگزی ادیشی
ناشر: میلکان
تعداد صفحات: 64

6,000تومــان

ما همه باید فمینیست باشیم

گروه مولفان | چیماماندا نگزی ادیشی
ناشر: کوله پشتی
تعداد صفحات: 64

7,000تومــان

زنان در عرصه قانونگذاری ایران

گروه مولفان | منوچهر نظری
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 416

29,000تومــان

درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی

گروه مولفان | رز ماری تانگ| منیژه نجم عراقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 424

32,000تومــان

دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم

گروه مولفان | نیلوفر مهدیان| سوزان مولر آکین| ویل کیملیکا| جین ج منسبریج
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 156

8,600تومــان

گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران

گروه مولفان | فاطمه جواهری| سوسن باستانی| شیرین احمدنیا| اشرف السادات موسوی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 556

80,000تومــان

زن بودن

گروه مولفان | تونی گرانت| افسانه درویشی
ناشر: کتیبه پارسی
تعداد صفحات: 208

12,500تومــان

زنان در روزگارشان

گروه مولفان | مارلین لگیتس| نیلوفر مهدیان| منیژه نجم عراقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 603

36,000تومــان

شهر زنان بیوه

گروه مولفان | هیفاء زنگنه| لی لی فرهادپور
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 224

14,000تومــان

سیطره جنس

گروه مولفان | محبوبه پاک نیا| مرتضی مردیها
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 207

16,000تومــان

تاثیر مدارس دخترانه در توسعه اجتماعی زنان در ایران

گروه مولفان | منیرالسادات میرهادی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 168

9,000 تومــان

فمینیسم و پراگماتیسم

گروه مولفان | شانون سالیوان| لیندا آلکوف| ایوا فدر کیتای| سارا اسکندری| ساینا مقصودی لویه
ناشر: گهرشید
تعداد صفحات: 38

3,000 تومــان