حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان

گروه مولفان | مهری طیبی نیا
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

ویکتوریای انگشت نما

گروه مولفان | ماری گابریل| بهزاد رحمتی
ناشر: ژینو
تعداد صفحات: 343

35,500تومــان

هشت رساله در بیان احوال زنان

گروه مولفان | روح انگیز کراچی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 330

25,000تومــان

بدون شوهرم هرگز

گروه مولفان | یوستینه هارون مهدوی
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 488

36,000تومــان

جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 136

10,000تومــان

در خدمت و خیانت زنان

گروه مولفان | شهلا زرلکی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 215

18,000تومــان

زنان در جهان و ایران

گروه مولفان | جونی سیگر| سعید مدنی| سیدمهدی خدایی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 195

40,000تومــان

جنبش زنان در آمریکا

گروه مولفان | دان ناردو| مهدی حقیقت خواه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 120

12,000تومــان

میدان های اعتراض

گروه مولفان | راکا رای| سمیه سادات شفیعی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 277

17,000 تومــان

سوبژکتیویته بدون سوژه ها

گروه مولفان | کلی اولیور| پویا غلامی| زهره اکسیری
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 312

22,000تومــان

زنان در عرصه قانونگذاری ایران

گروه مولفان | منوچهر نظری
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 416

29,000تومــان

ما همه باید فمینیست باشیم

گروه مولفان | چیماماندا نگزی ادیشی
ناشر: کوله پشتی
تعداد صفحات: 64

7,000تومــان