حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان

گروه مولفان | مهری طیبی نیا
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

ویکتوریای انگشت نما

گروه مولفان | ماری گابریل| بهزاد رحمتی
ناشر: ژینو
تعداد صفحات: 343

35,500تومــان

هشت رساله در بیان احوال زنان

گروه مولفان | روح انگیز کراچی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 330

25,000تومــان

انواع زنان

گروه مولفان | جین شینودا بولن| نیلوفر نواری
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده)
تعداد صفحات: 500

40,000تومــان

بدون شوهرم هرگز

گروه مولفان | یوستینه هارون مهدوی
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 488

36,000تومــان

جامعه شناسی جنسیت

گروه مولفان | استفانی گرت| کتایون بقایی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 216

18,000تومــان

زنانه شدن شهر

گروه مولفان | نعمت الله فاضلی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 99

8,000تومــان

برساخت اجتماعی جنسیت

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 320

32,000تومــان

جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 136

10,000تومــان

جنسیت، جامعه و جامعه شناسی

گروه مولفان | سعیده گروسی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 272

22,000تومــان

جنس اول

گروه مولفان | هلن فیشر| نغمه صفاریان پور
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 428

33,000 تومــان

زنان شهری و توسعه اقتصادی

گروه مولفان | صغری شب افروزان
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 178

16,000 تومــان