حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زنانه شدن شهر

گروه مولفان | نعمت الله فاضلی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 99

8,000تومــان

برساخت اجتماعی جنسیت

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 320

32,000تومــان

جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 136

10,000تومــان

روان شناسی زنان

گروه مولفان | جین شینودا بولن| ملیحه وفامهر| غلامرضا آذری
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 448

30,000 تومــان

در خدمت و خیانت زنان

گروه مولفان | شهلا زرلکی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 215

18,000تومــان

زنان در خاورمیانه

گروه مولفان | نیکی کدی| هما مداح| فیروزه مهاجر
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 643

55,000تومــان

زنان در جهان و ایران

گروه مولفان | جونی سیگر| سعید مدنی| سیدمهدی خدایی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 195

40,000تومــان

جنبش زنان در آمریکا

گروه مولفان | دان ناردو| مهدی حقیقت خواه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 120

12,000تومــان

میدان های اعتراض

گروه مولفان | راکا رای| سمیه سادات شفیعی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 277

17,000 تومــان

پیام فوری از مادر زمین

گروه مولفان | جین شینودا بولن| نیسان فروزین
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 200

20,000تومــان

زنان در ایران باستان

گروه مولفان | ماریا براسیوس| محمود طلوعی
ناشر: تهران
تعداد صفحات: 269

27,500تومــان

سوبژکتیویته بدون سوژه ها

گروه مولفان | کلی اولیور| پویا غلامی| زهره اکسیری
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 312

25,000 تومــان