حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

همه باید فمینیست باشیم

گروه مولفان | چیماماندا نگزی ادیشی
ناشر: میلکان
تعداد صفحات: 64

6,000تومــان

ما همه باید فمینیست باشیم

گروه مولفان | چیماماندا نگزی ادیشی
ناشر: کوله پشتی
تعداد صفحات: 64

7,000تومــان

زنان در عرصه قانونگذاری ایران

گروه مولفان | منوچهر نظری
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 416

29,000تومــان

زن و زبان

گروه مولفان | عبدالله محمد غذامی| هدی عوده تبار
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 238

15,400تومــان

زنان هوشمند

گروه مولفان | سید شمس الدین حسینی| الهام آرام نیا
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 392

22,900تومــان

درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی

گروه مولفان | رز ماری تانگ| منیژه نجم عراقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 424

32,000تومــان

دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم

گروه مولفان | نیلوفر مهدیان| سوزان مولر آکین| ویل کیملیکا| جین ج منسبریج
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 156

8,600تومــان

گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران

گروه مولفان | فاطمه جواهری| سوسن باستانی| شیرین احمدنیا| اشرف السادات موسوی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 556

80,000تومــان

درآمدی بر پیکره سازی زن در ایران باستان

گروه مولفان | محمد اعظم زاده| مصطفی رستمی| الناز صباغپور
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

زن بودن

گروه مولفان | تونی گرانت| افسانه درویشی
ناشر: کتیبه پارسی
تعداد صفحات: 208

12,500تومــان

جنسیت و زندگی روزمره

گروه مولفان | مری هولمز| محمد مهدی لبیبی| ناصر فکوهی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 192

15,000تومــان

زنان در روزگارشان

گروه مولفان | مارلین لگیتس| نیلوفر مهدیان| منیژه نجم عراقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 603

36,000تومــان