حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نابرابری، فقر، طرد اجتماعی

گروه مولفان | اکرم حمیدیان
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 360

33,000 تومــان

در تنگنای بیم و امید

گروه مولفان | عبدالمحمد کاظمی پور| بهرنگ صدیقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 319

28,000تومــان

زنان در تاریخ اروپا

گروه مولفان | گیزلا باک| بهاءالدین بازرگانی گیلانی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 337

47,500 تومــان

سلام آدم های دنیای من

گروه مولفان | کریستین شواب| کاساندرا اس. فلورا| لیلا کاشانی وحید
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 32

7,000تومــان

جغد پرچونه

گروه مولفان | کریستین سی جونز| ریچارد واتسون| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

5,500تومــان

مرزبندی قومیتی

گروه مولفان | آندریاس ویمر| محمد رضا فدایی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 460

30,000تومــان

ایدئولوژی، داو قدرت

گروه مولفان | محمد تقی قزلسفلی
ناشر: امید صبا
تعداد صفحات: 650

35,000تومــان

هیل بیلی

گروه مولفان | ج. دی. ونس| سیدعلیرضا پارساییان
ناشر: نون
تعداد صفحات: 296

24,000تومــان

ژرفنا

گروه مولفان | جورج اورول| همایون حنیفه وند مقدم
ناشر: پر
تعداد صفحات: 192

12,000تومــان

فهم جوانی در مدرنیته متاخر

گروه مولفان | آلن فرانس| مصطفی درویشی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 372

18,000تومــان

ره افسانه زدند. ..

گروه مولفان | آرمین امیر| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: None

30,000تومــان

چه کسی با لودی شوخی می کند؟

گروه مولفان | اولف لوفگرن| فروغ جمالی
ناشر: پیک ادبیات
تعداد صفحات: 24

6,000تومــان