حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل جمعیت شناختی

گروه مولفان | حبیب الله زنجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی

گروه مولفان | محمد تقی شیخی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 280

5,500 تومــان

مبانی جمعیت شناسی

گروه مولفان | مهدی امانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

جمعیت شناسی و جمعیت ایران

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
تعداد صفحات: 254

7,000 تومــان

جمعیت شناسی ایران

گروه مولفان | عباسعلی رسولی| مژده کیانی
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی

گروه مولفان | بیژن زارع
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان

جمعیت شناسی عمومی ایران

گروه مولفان | مهدی امانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

جمعیت شناسی جهان

گروه مولفان | مهدی امانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

جمعیت شناسی

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 200

9,500 تومــان

تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی

گروه مولفان | محمد تقی شیخی
ناشر: اشراقی
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

جمعیت و رفاه اجتماعی

گروه مولفان | عزت الله سام آرام| اعظم ابراهیم نجف آبادی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 200

13,500 تومــان

مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

گروه مولفان | ویلبر زلینسکی| فیروز جمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان