حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل جمعیت شناختی

گروه مولفان | حبیب الله زنجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی

گروه مولفان | محمد تقی شیخی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 280

18,500 تومــان

مبانی جمعیت شناسی

گروه مولفان | مهدی امانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی

گروه مولفان | بیژن زارع
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان

جمعیت شناسی عمومی ایران

گروه مولفان | مهدی امانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

جمعیت شناسی جهان

گروه مولفان | مهدی امانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

جمعیت شناسی

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 200

9,500 تومــان

تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی

گروه مولفان | محمد تقی شیخی
ناشر: اشراقی
تعداد صفحات: 256

15,000تومــان

جمعیت و رفاه اجتماعی

گروه مولفان | عزت الله سام آرام| اعظم ابراهیم نجف آبادی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 200

13,500 تومــان

مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

گروه مولفان | ویلبر زلینسکی| فیروز جمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

روش های تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

گروه مولفان | میرنجف موسوی| علی باقری کشکولی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

مبانی جمعیت شناسی

گروه مولفان | نعمت الله تقوی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 216

10,000 تومــان