حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ منظر

گروه مولفان | ایان وایت| علی اسدپور
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 243

35,000 تومــان

نقشه ی ذهن

گروه مولفان | فلورین راسلر| تونی بوزان| عزیزالله سمیعی| سعید گرامی بروجردی
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 244

23,000 تومــان

فروپاشی

گروه مولفان | جرد ام. دایاموند| فریدون مجلسی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 656

55,000 تومــان

رویکردهایی به جغرافیای انسانی

گروه مولفان | استوارت سی. ایتکن| گیل والنتاین| محمد سلیمانی
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 586

50,000 تومــان

جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی

گروه مولفان | محمود خلیلی| یعقوب احمدی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 168

17,500 تومــان

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی

گروه مولفان | احسان لشگری تفرشی| عباس احمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 200

9,500 تومــان

نقشه بندی ذهنی برای همه

گروه مولفان | فلوریان راستلر| تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 368

22,000 تومــان

جهان در سال 2050

گروه مولفان | لارنس سی اسمیت| خشایار بیانی فر
ناشر: آرین زمین
تعداد صفحات: 368

20,000 تومــان

جغرافیای فرهنگی

گروه مولفان | دیو اتکینسون| نرگس خالصی مقدم
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 408

27,900 تومــان

طبیعت، جامعه و بحران زیست محیطی

گروه مولفان | باب کارتر| نیکی چارلز| میلاد رستمی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 444

36,000 تومــان

مبانی جغرافیای فرهنگی

گروه مولفان | حجت الله شرفی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 264

12,000 تومــان

زمین، زمان، انسان

گروه مولفان | مزدافر مومنی
ناشر: معین
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان