حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گفتارهایی درباره آسمان و زندگی

گروه مولفان | هوبرت ریوز| عباس باقری
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 164

18,000 تومــان

لحظه اکنون

گروه مولفان | اشتفان رختشافن| مهدی قراچه داغی
ناشر: اوحدی
تعداد صفحات: 232

10,500تومــان

چرا مردم با هم فرق دارند؟

گروه مولفان | سوزان مردیث| امیر صالحی طالقانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 24

3,000تومــان

جهان در 2050

گروه مولفان | لارنس سی اسمیت| منصور امیدی| ناصر زرین پنجه
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 552

35,000تومــان

جهان در سراشیبی سقوط

گروه مولفان | جرمی ریفکین| تد هوارد| محمود بهزاد
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 313

5,000تومــان

زمین، زمان، انسان

گروه مولفان | مزدافر مومنی
ناشر: معین
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

طبیعت، جامعه و بحران زیست محیطی

گروه مولفان | باب کارتر| نیکی چارلز| میلاد رستمی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 444

36,000تومــان

مبانی محیط زیست

گروه مولفان | کنت ای. اف وات| عبدالحسین وهاب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 344

10,000 تومــان

سیر اندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی

گروه مولفان | یدالله فرید
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 384

7,000 تومــان

مبانی جغرافیای فرهنگی

گروه مولفان | حجت الله شرفی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 264

12,000 تومــان

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری -جلد 1

گروه مولفان | حسین شکوئی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 568

15,500 تومــان

جغرافیای فرهنگی

گروه مولفان | دیو اتکینسون| نرگس خالصی مقدم
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 408

27,900تومــان