حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ منظر

گروه مولفان | ایان وایت| علی اسدپور
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 243

35,000 تومــان

صنعت شادی

گروه مولفان | ویلیام دیویس| اعظم ورشوچی فرد
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 360

36,000 تومــان

نقشه ی ذهن

گروه مولفان | فلورین راسلر| تونی بوزان| عزیزالله سمیعی| سعید گرامی بروجردی
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 244

23,000 تومــان

تحلیل جمعیت شناختی

گروه مولفان | حبیب الله زنجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

فروپاشی

گروه مولفان | جرد ام. دایاموند| فریدون مجلسی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 656

55,000 تومــان

مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی

گروه مولفان | محمد تقی شیخی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 280

5,500 تومــان

مبانی جمعیت شناسی

گروه مولفان | مهدی امانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

رویکردهایی به جغرافیای انسانی

گروه مولفان | استوارت سی. ایتکن| گیل والنتاین| محمد سلیمانی
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 586

50,000 تومــان

جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی

گروه مولفان | محمود خلیلی| یعقوب احمدی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 168

17,500 تومــان

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی

گروه مولفان | احسان لشگری تفرشی| عباس احمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 200

9,500 تومــان

مبانی مهاجرت جهانی

گروه مولفان | برنادت هنلن| تامس ج. ویسینو| شیدا نوروزی| سید محمد کاظم سجاد پور
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 212

12,000 تومــان

نقشه بندی ذهنی برای همه

گروه مولفان | فلوریان راستلر| تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 368

22,000 تومــان