حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پیش بینی فن آوری های قرن بیست و یکم

گروه مولفان | علی بهفروز
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 318

18,500 تومــان

بازی بزرگان

گروه مولفان | فرید زکریا| عبدالله مولیائی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 303

12,000 تومــان

جهان در 100 سال آینده

گروه مولفان | جورج فریدمن| ابوالحسن تهامی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 274

15,000 تومــان

به سوی سده بیست و یکم

گروه مولفان | پل ام کندی| فریدون دولتشاهی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 447

10,000 تومــان

جهان پسا آمریکایی

گروه مولفان | فرید زکریا| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 275

20,000 تومــان

سیاست خارجی و دنیای پرتلاطم

گروه مولفان | سید کاظم سجادپور
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 192

4,000 تومــان

آینده جهان

گروه مولفان | سارا آنگلیس| کالین آتلی| ریچارد راک وود| الکس پانگ| داود شعبانی داریانی
ناشر: پیدایش
تعداد صفحات: 40

1,500 تومــان

سال 2100 -جلد 1

گروه مولفان | تیری گودن| عباس آگاهی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 48

500 تومــان

سال 2100 -جلد 2

گروه مولفان | تیری گودن| عباس آگاهی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 28

500 تومــان

سال 2100 -جلد 3

گروه مولفان | تیری گودن| عباس آگاهی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 28

500 تومــان

سال 2100 -جلد 4

گروه مولفان | تیری گودن| عباس آگاهی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 28

500 تومــان

سال 2100 -جلد 5

گروه مولفان | تیری گودن| عباس آگاهی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 32

500 تومــان