حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 268

18,000 تومــان

رسانه های اجتماعی

گروه مولفان | پاویکا شلدون| حسین حسنی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 208

17,000تومــان

فهم نشانه شناسی رسانه ها

گروه مولفان | مارسل دانسی| گودرز میرانی| بهزاد دوران
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 387

22,000تومــان

مطالعات رسانه

گروه مولفان | ضیاءالدین سردار| بورین وان لون| حمید رحیمی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

18,000تومــان

سوگیری رسانه ای

گروه مولفان | ریچارد پل| لیندا الدر| مهدی خسروانی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 134

11,000 تومــان

هنر رسانه های اجتماعی

گروه مولفان | گای کاواساکی| پگ فیتس پاتریک| بهنام شاهنگیان
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 176

14,000تومــان

زبان و رسانه

گروه مولفان | فاطمه عظیمی فرد
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 187

15,000تومــان

دهکده پرادعا

گروه مولفان | عاطفه بیدختی| احمدرضا نصیری
ناشر: پارس کتاب
تعداد صفحات: 138

12,000تومــان

حقوق ارتباط جمعی

گروه مولفان | باقر انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,500تومــان

حقوق رسانه

گروه مولفان | باقر انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

مدیریت رسانه های الکترونیک

گروه مولفان | آلن بی. البارن| طاهر روشندل اربطانی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان