حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

18,000تومــان

سوگیری رسانه ای

گروه مولفان | ریچارد پل| لیندا الدر| مهدی خسروانی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 134

11,000 تومــان

هنر رسانه های اجتماعی

گروه مولفان | گای کاواساکی| پگ فیتس پاتریک| بهنام شاهنگیان
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 176

14,000تومــان

زبان و رسانه

گروه مولفان | فاطمه عظیمی فرد
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 187

15,000 تومــان

حقوق رسانه

گروه مولفان | باقر انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مدیریت رسانه های الکترونیک

گروه مولفان | آلن بی. البارن| طاهر روشندل اربطانی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان

روان شناسی خبر

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| لیلا صابری فرد| صدیقه ناقل
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

روان شناسی رسانه

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| مهدی صابری فرد| صدیقه ناقل
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 140

10,000 تومــان

مخاطبان و رسانه ها

گروه مولفان | کارن راس| ویرجینیا نایتینگل| امیر عبدالرضاسپنجی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 234

14,000 تومــان

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی در رسانه ها

گروه مولفان | حسن درزبان رستمی
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 104

9,000 تومــان

درسنامه ی مطالعات رسانه ای

گروه مولفان | جان پرایس| غلامرضا آذری
ناشر: کانون نشر علوم
تعداد صفحات: 589

42,000تومــان

نظریه های ارتباطات

گروه مولفان | ورنر جوزف سورین| جیمز دبلیو تانکارد| علیرضا دهقان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 578

30,000 تومــان