حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

18,000تومــان

سوگیری رسانه ای

گروه مولفان | ریچارد پل| لیندا الدر| مهدی خسروانی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 134

11,000 تومــان

هنر رسانه های اجتماعی

گروه مولفان | گای کاواساکی| پگ فیتس پاتریک| بهنام شاهنگیان
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 176

14,000تومــان

زبان و رسانه

گروه مولفان | فاطمه عظیمی فرد
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 187

15,000 تومــان

ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک

گروه مولفان | مرتضی بابک معین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 266

14,000تومــان

زخم ها و لبخندها

گروه مولفان | شهزاد رحمتی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 320

22,000تومــان

نشانه شناسی

گروه مولفان | امیرعلی نجومیان
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 480

32,000تومــان

حقوق رسانه

گروه مولفان | باقر انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

نمادشناسی

گروه مولفان | هدایت الله ستوده
ناشر: ندای آریانا
تعداد صفحات: 152

11,000 تومــان

مدیریت رسانه های الکترونیک

گروه مولفان | آلن بی. البارن| طاهر روشندل اربطانی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان

روان شناسی خبر

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| لیلا صابری فرد| صدیقه ناقل
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

روان شناسی رسانه

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| مهدی صابری فرد| صدیقه ناقل
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 140

10,000 تومــان