حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 268

18,000 تومــان

رسانه های اجتماعی

گروه مولفان | پاویکا شلدون| حسین حسنی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 208

17,000تومــان

مخاطب شناسی

گروه مولفان | الناز بیات| حسین بهرامی
ناشر: ادیبان روز
تعداد صفحات: 184

14,000تومــان

فهم نشانه شناسی رسانه ها

گروه مولفان | مارسل دانسی| گودرز میرانی| بهزاد دوران
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 387

22,000تومــان

مطالعات رسانه

گروه مولفان | ضیاءالدین سردار| بورین وان لون| حمید رحیمی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

روان شناسی شایعه

گروه مولفان | نیکلاس دیفونزو| پراشانت بوردیا| مژگان سپاه منصور
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 235

21,500تومــان

سواد در نظریه و عمل

گروه مولفان | برایان وی. استریت| مهسا شیخان
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 382

19,000تومــان

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

18,000تومــان

سوگیری رسانه ای

گروه مولفان | ریچارد پل| لیندا الدر| مهدی خسروانی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 134

11,000 تومــان

هنر رسانه های اجتماعی

گروه مولفان | گای کاواساکی| پگ فیتس پاتریک| بهنام شاهنگیان
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 176

14,000تومــان

زبان و رسانه

گروه مولفان | فاطمه عظیمی فرد
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 187

15,000تومــان

ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک

گروه مولفان | مرتضی بابک معین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 266

14,000 تومــان