حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مطالعات رسانه

گروه مولفان | ضیاءالدین سردار| بورین وان لون| حمید رحیمی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

نظریه های سازمان و مدیریت

گروه مولفان | جفری آلن مایلز| حسن دانایی فرد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 540

35,000 تومــان

روان شناسی شایعه

گروه مولفان | نیکلاس دیفونزو| پراشانت بوردیا| مژگان سپاه منصور
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 235

21,500تومــان

سواد در نظریه و عمل

گروه مولفان | برایان وی. استریت| مهسا شیخان
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 382

19,000تومــان

کاوش در جامعه شناسی روانی

گروه مولفان | هلن شوشا| مرتضی کتبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 261

22,000تومــان

نهادها و سازمانها

گروه مولفان | دبلیو. ریچارد اسکات| مینا دده بیگی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان

گروه مولفان | گیبسن بارل| گرت مورگان| محمدتقی نوروزی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

25,000تومــان

اصالت اثر و زندگی اصیل

گروه مولفان | محمدعلی نویدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 296

20,000تومــان

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

18,000تومــان

سوگیری رسانه ای

گروه مولفان | ریچارد پل| لیندا الدر| مهدی خسروانی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 134

11,000 تومــان

نقطه عطف

گروه مولفان | مالکوم گلدول| فریبرز آذرنیا
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 246

18,500تومــان

درک اجتماعی از فرد تا گروه

گروه مولفان | استیون ج. استروسنر| جفری دبلیو. شرمن| امیر سلطانی نژاد
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 200

17,000 تومــان