حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نقد و نظری درعلوم انسانی و اجتماعی

گروه مولفان | احمد اشرف| سید ابراهیم اشک شیرین
ناشر: گستره
تعداد صفحات: 468

27,000تومــان

مکتب فرانکفورت

گروه مولفان | تی. بی باتومور| حسینعلی نوذری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 136

12,000 تومــان

جامعه شناسی مردم مدار

گروه مولفان | بهرنگ صدیقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 431

27,000تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| فیلیپ دبلیو. ساتون| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 758

76,000تومــان

هابرماس و روشنفکران ایرانی

گروه مولفان | علی پایا| سید محمد امین قانعی راد
ناشر: طرح نقد
تعداد صفحات: 504

32,000تومــان

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

گروه مولفان | ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 474

24,000تومــان

جامعه شناسی نظم

گروه مولفان | مسعود چلبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 358

30,000تومــان

چرا عقب مانده ایم؟

گروه مولفان | علی محمد ایزدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 351

24,500 تومــان

انسان شناسی شناختی

گروه مولفان | یانا ترایتلووا| لیلا اردبیلی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 90

6,000تومــان

رساله پیشکش

گروه مولفان | مارسل موس| لیلا اردبیلی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 209

12,000تومــان

جامعه شناسی در محکمه جامعه شناسان

گروه مولفان | موریس رابرت استاین| آرتور ج. ویدیچ| لطیف عیوضی
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 272

19,000تومــان

ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی

گروه مولفان | جوئل شارون| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 368

18,000تومــان