حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چند سخنرانی از تد

گروه مولفان | احمد نیازاده
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 130

9,500تومــان

فضا و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | آندژی یان لئون ژیلنیتس| آیدین ترکمه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 397

19,000تومــان

فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع

گروه مولفان | مرتضی مردیها
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 342

28,000تومــان

راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی

گروه مولفان | حیدرعلی هومن
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

تحقیق کیفی در علوم اجتماعی

گروه مولفان | عادل ابراهیمی لویه| سلیمان میرزایی راجعونی
ناشر: لویه
تعداد صفحات: 600

60,000 تومــان

کاربرد روش های ترکیبی

گروه مولفان | دیوید پلورایت| سروش فتحی
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 330

19,000 تومــان

آمار پایه

گروه مولفان | نورسااداه باچوک| طاهره باقرپور
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 98

15,000تومــان

روش و نظریه در علوم اجتماعی

گروه مولفان | دیوید هاروی| آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 292

23,900تومــان

مانیفست علوم اجتماعی

گروه مولفان | کریگ ج کالهون| میشل ویویورکا| علی عزیزی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 80

9,000تومــان

جان به ماهیگیری می رود

گروه مولفان | میبل اودانل| رونا مانرو| کریستوفر ساندرز| فلورنس هوپس| مارگارت کمبل هوپس| کورش مهدیون
ناشر: موسسه فرهنگی آرمان رشد
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

در سیرک

گروه مولفان | میبل اودانل| رونا مانرو| کریستوفر ساندرز| فلورنس هوپس| مارگارت کمبل هوپس| کورش مهدیون
ناشر: موسسه فرهنگی آرمان رشد
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

پیتر گاوچران

گروه مولفان | میبل اودانل| رونا مانرو| کریستوفر ساندرز| فلورنس هوپس| مارگارت کمبل هوپس| کورش مهدیون
ناشر: موسسه فرهنگی آرمان رشد
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان