حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قوانین و مقررات بیمه

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 780

12,500 تومــان

مبانی اقتصاد سنجی

گروه مولفان | آر. کارتر هیل| ویلیام ای. گریفیتس| گوای سی. لیم| روح الله کهن هوش نژاد
ناشر: چالش
تعداد صفحات: 974

65,000 تومــان

جامعه باز و دشمنان آن

گروه مولفان | کارل ریموند پوپر| رحمت الله جباری
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 752

92,500 تومــان

مسئله عواطف در جوامع

گروه مولفان | جاناتان اچ. ترنر| محمدرضا حسنی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 111

11,000 تومــان

تاریخ مختصر عدالت توزیعی

گروه مولفان | ساموئل فلیشاکر| مجید امینی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 265

32,900 تومــان

رهایی بخشی یا سلطه

گروه مولفان | محمد علی محمدی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

مدل های فرهنگی

گروه مولفان | جووانی بناردو| ویکتور سی. د مانک| ابو بوسا لوئیس| لیلا اردبیلی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 373

29,000 تومــان

جامعه شناسی مردم مدار در کارزار عمل

گروه مولفان | مایکل بوراوی| ابو بوسا لوئیس| بهرنگ صدیقی| روح الله گلمرادی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 350

35,000 تومــان

جهان بدون جنگ

گروه مولفان | جان دزموند برنال| عطاالله نوریان
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 254

27,000 تومــان

پژوهش و نگارش در روابط بین الملل

گروه مولفان | شارون ال. اسپرای| لورا روزل| ابو بوسا لوئیس| علیرضا طیب
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 258

33,000 تومــان

ماموریت به ایران

گروه مولفان | مارتین هنری دانهو| شهلا طهماسبی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 221

28,000 تومــان

تلنگر

گروه مولفان | ریچارد اچ. تالر| کس آر. سانستاین| ابو بوسا لوئیس| مرتضی رستمی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 414

20,000 تومــان