حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحولات تربیتی دوره معاصر

گروه مولفان | احمد آقازاده| محمد آرمند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

دانشکده پول سازی

گروه مولفان | علیرضا بهشت آیین
ناشر: بهارسبز
تعداد صفحات: 409

25,000تومــان

قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

جامعه شناسی اثبات ریاضی

گروه مولفان | غلامحسین مقدم حیدری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 171

15,000تومــان

چند سخنرانی از تد

گروه مولفان | احمد نیازاده
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 130

9,500تومــان

فضا و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | آندژی یان لئون ژیلنیتس| آیدین ترکمه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 397

19,000تومــان

فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع

گروه مولفان | مرتضی مردیها
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 342

28,000تومــان

اقتصاد مالی

گروه مولفان | فرانک ج فابوتسی| ادوین اچ. اچ نیو نیو| گوفو جو| رضا طالب لو| بهاره عریانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

27,000تومــان

اقتصاد مالی

گروه مولفان | فرانک ج فابوتسی| ادوین اچ. اچ نیو نیو| گوفو جو| رضا طالب لو| بهاره عریانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000تومــان

مالیه بین الملل

گروه مولفان | بیتا شایگانی| اصغر ابوالحسنی هستیانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

18,000تومــان

حقوق بشر و محیط زیست

گروه مولفان | لیندا حجار لیب| رضا امینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان