حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

انسان و اسطوره

گروه مولفان | ابوالقاسم اسماعیل پور| پیر گریمال
ناشر: هیرمند
تعداد صفحات: 410

30,000تومــان

مبانی اسطوره شناسی

گروه مولفان | عباس مخبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 305

29,500تومــان

موجودات افسانه ای

گروه مولفان | بابک اعتمادی
ناشر: پیام عدالت
تعداد صفحات: 56

12,000 تومــان

دانشنامه اساطیر جهان

گروه مولفان | رکس وارنر| ابوالقاسم اسماعیل پور
ناشر: هیرمند
تعداد صفحات: 632

79,000تومــان

اسطوره به روایت تصویر

گروه مولفان | کریستوفر دل| ابوالقاسم اسماعیل پور
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: 288

50,000تومــان

اسطوره شناسی هنر

گروه مولفان | اسماعیل گزگین| بهروز عوض پور
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 340

19,500تومــان

جدال جهان بینی ها

گروه مولفان | دیپک چوپرا| لئونارد ملودینو| مرتضی گرجیان
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 392

27,000تومــان

دین و روابط بین الملل

گروه مولفان | عبدالله قنبرلو
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 159

10,000تومــان

تنوع دینی

گروه مولفان | دیوید بیسینگر| مهدی اخوان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 94

6,000تومــان

علم و دین

گروه مولفان | تامس ام دیکسون| محمد دهقانی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 204

10,000تومــان

جستارهایی در اسطوره

گروه مولفان | عبدالرحمن مجاهدنقی
ناشر: نشانه
تعداد صفحات: 234

16,500تومــان

جهان اسطوره ها -جلد 1

گروه مولفان | لوسیلا برن| عباس مخبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 598

39,500 تومــان