حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جمعیت فرهنگ رشت

گروه مولفان | محمدحسین خسروپناه
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 271

20,000 تومــان

آیین دانشجویان 1323-1324

گروه مولفان | محمد توکلی طرقی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

آن روزها

گروه مولفان | داود محمدی فرد
ناشر: لنجوان
تعداد صفحات: 132

6,000 تومــان

گوهر

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 152

5,000 تومــان

تحقیقات روزنامه نگاری

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 183

6,000 تومــان

نمایه تندیس

گروه مولفان | مهسا تهرانی
ناشر: پیکره
تعداد صفحات: None

2,500 تومــان

خورشید ایران

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: None

1,600 تومــان

تقدم

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: None

1,600 تومــان

مجله مردم شناسی

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 152

1,700 تومــان

نشریه کتابخانه ملی تبریز

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 144

1,700 تومــان

هنر و مردم

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 156

1,700 تومــان

شرق

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 124

1,600 تومــان