حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

الگوی چهار وجهی برای ارزیابی توسعه علوم انسانی

گروه مولفان | سید محمد امین قانعی راد
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 550

27,000تومــان

هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران

گروه مولفان | محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 486

24,000تومــان

یک رویا و دو بستر

گروه مولفان | خسرو باقری
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 346

17,000تومــان

مقدمه ای بر یادداشت برداری و روش تحقیق

گروه مولفان | حسن فروغی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

خودآموز مقدمات پژوهش

گروه مولفان | حسن اسلام پور کریمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000تومــان

علوم انسانی و اجتماعی در ایران

گروه مولفان | نعمت الله فاضلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 364

18,000تومــان

گلوپس

گروه مولفان | کریستین نومان-ویمن| ماریان بارسیلون| نوشابه امیری
ناشر: مرغابی
تعداد صفحات: 32

6,000تومــان

روش تحقیق

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| حامد صفاری
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 186

16,000 تومــان

مکس کیودا 11 (MAXQDA 11)

گروه مولفان | یحیی علی بابایی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 377

25,000 تومــان

راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی

گروه مولفان | سعید عدالت نژاد
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 134

14,000تومــان

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی

گروه مولفان | احمد محمد پور
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 528

39,000تومــان

آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | محمد بامنی مقدم
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 450

18,000تومــان