حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ معاصر اسماعیلیان

گروه مولفان | فرهاد دفتری| رحیم غلامی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 560

50,000تومــان

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

گروه مولفان | علی خالقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,500تومــان

چرا ایرانیان شیعه شدند؟

گروه مولفان | محمدجعفر واصف
ناشر: واصف لاهیجی
تعداد صفحات: 408

120,000 تومــان

تغییر مذهب در ایران

گروه مولفان | رولا جوردی ابی صعب| رفعت خواجه یار
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 255

24,500 تومــان

مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی

گروه مولفان | مهدی فرهانی منفرد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 216

12,000 تومــان

تشیع امامی در بستر تحول

گروه مولفان | حسن انصاری قمی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 376

30,000تومــان

شیعیان عراق پس از سقوط صدام

گروه مولفان | زاهد غفاری هشتجین| هابیل حیدر خانی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: 332

10,500 تومــان

تاریخ مذهب تشیع

گروه مولفان | عبدالرفیع حقیقت
ناشر: کومش
تعداد صفحات: 896

45,000تومــان

حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم

گروه مولفان | محمدطاهر یعقوبی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

13,900 تومــان

کیسانیه، جریان های فکری و تکاپوهای سیاسی

گروه مولفان | روح الله بهرامی
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام
تعداد صفحات: None

27,000 تومــان

اسماعیلیه و ایران

گروه مولفان | فرهاد دفتری| فریدون بدره ای| شکوه ذاکری
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 304

25,000تومــان

بررسی وضعیت تشیع و تصوف در دوره ایلخانان

گروه مولفان | سمیرا بهزادی
ناشر: لیان
تعداد صفحات: 212

15,000 تومــان