حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روح تشریع در اسلام

گروه مولفان | موسی صدر| موسی اسوار| احمد ناظم
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 183

7,000 تومــان

آنم آرزوست. .. در حقوق شهروندی

گروه مولفان | رضا باقری
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 296

4,200 تومــان

حق الناس

گروه مولفان | محسن کدیور
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 440

28,000تومــان

منطق عدالت زبانی

گروه مولفان | کوکب فائز| حسین خنیفر| علی اصغر پورعزت
ناشر: مدیر فردا
تعداد صفحات: 157

10,000 تومــان

برداشت مسلمانان از عدالت

گروه مولفان | مجید خدوری| مصطفی یونسی| صمد ظهیری
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 368

23,000تومــان

عدالت حق مدار

گروه مولفان | علی اصغر پورعزت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 169

10,000 تومــان

منشور حقوق بشر اسلامی (چالش ها و راهکارها)

گروه مولفان | محمدحسین مظفری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 176

3,500 تومــان

دانشنامه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه

گروه مولفان | مسعود امامی| رمضانعلی شوپای جویباری
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 424

35,000تومــان

معاهدات بین المللی در اسلام

گروه مولفان | لبیب احمد بصول| مهدی شفیعیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 352

10,500 تومــان

حمایت از محیط زیست، اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه -جلد 2

گروه مولفان | عبدالرضا لطفی| نادر اخگری بناب| محمدرضا فقهی| سید مصطفی محقق داماد
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 448

36,000 تومــان

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه -جلد 1

گروه مولفان | عبدالرضا لطفی| نادر اخگری بناب| محمدرضا فقهی| سید مصطفی محقق داماد
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 408

33,000 تومــان

مبانی عدالت اجتماعی در اسلام

گروه مولفان | علیرضا لشکری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

7,200 تومــان