حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فقه و سیاست در ایران معاصر -جلد 1

گروه مولفان | داود فیرحی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 522

28,000 تومــان

فقه و سیاست در ایران معاصر -جلد 2

گروه مولفان | داود فیرحی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 535

30,000 تومــان

وجوه فقهی نقش مردم در حکومت

گروه مولفان | محسن طباطبایی فر
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 480

20,000 تومــان

پول و اسناد تجاری

گروه مولفان | سیدحسین میرجلیلی
ناشر: کتاب مرجع
تعداد صفحات: 98

5,500 تومــان

فقها و حکومت

گروه مولفان | محمد جعفری هرندی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 304

16,000 تومــان

فقه سیاسی -جلد 1

گروه مولفان | عباسعلی عمید زنجانی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 600

11,200 تومــان

روابط بین الملل در فقه اسلامی

گروه مولفان | خلیل عارف ابوعبید| سید عدنان محقق
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 384

10,500 تومــان

حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا

گروه مولفان | مهدی رشوندبوکانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 430

7,500 تومــان

تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه

گروه مولفان | احسان علی اکبری بابوکانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 420

10,000 تومــان

تغییر جنسیت آری یا نه؟

گروه مولفان | محسن دلیر| یدالله دوزدوزانی
ناشر: آثار امین
تعداد صفحات: 142

2,800 تومــان

گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

گروه مولفان | علی صالح آبادی| مجتبی کاوند
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 460

10,000 تومــان

گفتارهایی در فقه سیاسی

گروه مولفان | اصغرآقا مهدوی| احمدعلی قانع
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 296

6,000 تومــان

  • 1