حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خسارت زاید بر دیه

گروه مولفان | خیرالله تیموری
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 166

7,500 تومــان

حلقه

گروه مولفان | رایحه مظفریان
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 224

16,000تومــان

فعل کشنده در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

گروه مولفان | میثم موسی زاده
ناشر: حق شناس
تعداد صفحات: 156

8,500 تومــان

فقه جزایی اهل سنت در مقارنه با فقه شیعه

گروه مولفان | حسن شاه ملک پور
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 216

10,000 تومــان

بررسی تطبیقی حدود و تعزیرات در فقه مذاهب خمسه

گروه مولفان | فریبا حاجیعلی| محدثه معینی فر
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه

گروه مولفان | فریبا حاجیعلی| اکرم محمدی ارانی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 176

8,000 تومــان

دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام

گروه مولفان | سید محمدحسن مرعشی شوشتری
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 192

800 تومــان

بایسته های فقه جزا

گروه مولفان | محمود هاشمی شاهرودی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 374

1,200 تومــان

نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام

گروه مولفان | ذکرالله احمدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 192

1,300تومــان

بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن

گروه مولفان | مهدی حسن زاده
ناشر: دانشگاه قم
تعداد صفحات: 304

5,000 تومــان

رابطه رشد و مسئوولیت کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران

گروه مولفان | محمدحسین بیاتی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

11,000تومــان

جرائم قابل گذشت

گروه مولفان | رحیم اسرافیلیان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 240

6,000تومــان