حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طرح ریزی درمان در مشاوره حرفه ای

گروه مولفان | جان ج لیپتک| مهدی زارع بهرام آبادی| عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

تنش تنش شغلی و شیوه های مدیریت آن

گروه مولفان | پرویز احمدی| علیرضا مسیبی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 220

14,500 تومــان

روان شناسی کار

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| علی نجاتی ورکانی| نوشین نصایحی ارسی
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 132

10,000 تومــان

رفتار شهروندی سازمانی

گروه مولفان | پرویز احمدی| مهدیه منصوری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 152

9,800 تومــان

مربیگری به سبک بازی درونی

گروه مولفان | دبلیو. تیموتی گالوی| منوچهر سلطانی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 272

19,000 تومــان

شادی درونی با برنامه ریزی ذهن

گروه مولفان | ریک هنسن| عفت حیدری
ناشر: بهارسبز
تعداد صفحات: 197

12,000تومــان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | دوآن شولتس| سیدنی الن شولتس| حسین خنیفر| مهدی عطایی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 682

35,000تومــان

روان شناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | کریستین هادسن| اکبر محمدی| مهرداد سلطانی
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 216

14,000 تومــان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 442

22,000 تومــان

روان شناسی سازمانی

گروه مولفان | ادگار اچ. شاین| بابک حسین خلج
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | آبراهام کورمن| حسین شکرکن
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

42,000 تومــان

روان شناسی کار-سازمانی-صنعتی

گروه مولفان | نیک کمیل| احمد غضنفری| محمد رضا دلوی اصفهانی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین
تعداد صفحات: 584

27,000 تومــان