حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روانشناسی کار

گروه مولفان | آرمان کیپوری
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 152

11,500 تومــان

رفتار شهروندی سازمانی

گروه مولفان | فاطمه اسلامیه| اعظم مصباحیان| اصغر شریفی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان

توسعه رفتار شهروندی

گروه مولفان | معروف خلیلی| ناصر توره| امامعلی عاشری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 292

15,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی و رفتار شهروندی

گروه مولفان | محمدابراهیم علی سمیر
ناشر: پارس کتاب
تعداد صفحات: 344

28,000 تومــان

تنش تنش شغلی و شیوه های مدیریت آن

گروه مولفان | پرویز احمدی| علیرضا مسیبی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 220

14,500 تومــان

روانشناسی کار

گروه مولفان | آرمان کیپوری
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 149

11,500 تومــان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | پل اسپکتور| شهناز محمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 406

21,000 تومــان

روان شناسی کار

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| علی نجاتی ورکانی| نوشین نصایحی ارسی
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 132

10,000 تومــان

رفتار شهروندی سازمانی

گروه مولفان | پرویز احمدی| مهدیه منصوری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 152

9,800 تومــان

مربیگری به سبک بازی درونی

گروه مولفان | دبلیو. تیموتی گالوی| منوچهر سلطانی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 272

19,000 تومــان

شادی درونی با برنامه ریزی ذهن

گروه مولفان | ریک هنسن| عفت حیدری
ناشر: بهارسبز
تعداد صفحات: 197

12,000 تومــان

روانشناسی کار

گروه مولفان | محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان