حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آشنایی با هرمنوتیک

گروه مولفان | صفدر الهی راد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

فضایل ذهن

گروه مولفان | لیندا ترینکاوس زاگزبسکی| امیرحسین خداپرست
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 504

40,000تومــان

معنا چیست؟

گروه مولفان | اسکات سومز| پارسا بامشادی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 157

15,000تومــان

نظریه معرفت

گروه مولفان | کیت لهرر| مهدی عبداللهی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تعداد صفحات: 507

25,000 تومــان

چرا باور؟

گروه مولفان | جان کاتینگهام| شروین مقیمی زنجانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 153

10,000تومــان

خاستگاه هرمنوتیک خود

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 190

16,000تومــان

ساخت واقعیت اجتماعی

گروه مولفان | جان آر سرل| میثم محمدامینی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 304

25,000 تومــان

آشنایی با معرفت شناسی

گروه مولفان | منصور شمس
ناشر: طرح نقد
تعداد صفحات: 248

18,500 تومــان

درآمدی بر فهم هرمنوتیک

گروه مولفان | لارنس کندی اشمیت| بهنام خداپناه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 311

19,000تومــان

هرمنوتیک طبیعت گرایانه

گروه مولفان | شروزوستوموس مانتساوینوس| علیرضا حسن پور| رقیه مرادی
ناشر: نقش و نگار
تعداد صفحات: 281

20,000تومــان

معرفت

گروه مولفان | جنیفر ناگل| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 152

14,500تومــان

نسبت میان حقیقت و زیبایی با نگاهی به هرمنوتیک فلسفی گادامر

گروه مولفان | عبدالله امینی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 584

45,000تومــان