حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دیرینه شناسی دانش

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 310

17,000تومــان

دهلیزهای رستگاری

گروه مولفان | والتر بنیامین| صابر دشت آرا
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 136

10,000تومــان

درآمدی بر نظریه ی معرفت

گروه مولفان | نوآ مارسلینو لموس| مهدی فرجی پاک| عاطفه حقی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 304

26,500تومــان

بنیاد آموزه فراگیر دانش

گروه مولفان | یوهان گوتلیب فیشته| پیتر هیث| جان لاکس| سید مسعود حسینی توشمانلویی
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 472

38,000تومــان

جنبش های فکری دوران جدید -جلد 1

گروه مولفان | لارنس کندی اشمیت| علیرضا حسن پور
ناشر: نقش و نگار
تعداد صفحات: 304

20,000تومــان

گادامر و زیبایی شناسی او

گروه مولفان | جف مالپس| نیکلاس دیوی| وحید غلامی پور فرد| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 130

7,500تومــان

فلسفه نقادی کانت

گروه مولفان | ژیل دولوز| اصغر واعظی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 126

7,600تومــان

شهود

گروه مولفان | جوئل پاست| یاسر پوراسماعیل
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 108

6,000تومــان

تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر

گروه مولفان | امداد توران| هانس-گئورگ گادامر
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 186

12,000تومــان

هرمنوتیک

گروه مولفان | بیورن ت رامبری| کریستین یسدال| مهدی محمدی| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 72

5,000تومــان

سرچشمه های دانایی و نادانی

گروه مولفان | کارل ریموند پوپر| عباس باقری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 87

7,600تومــان

چیستی معرفت

گروه مولفان | دانکن پریچارد| یاسر خوشنویس
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 231

9,000 تومــان