حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

معنای معنی

گروه مولفان | چارلز کی آگدن| آیور آرمسترانگ ریچاردز| ابو بوسا لوئیس| کورش صفوی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 592

75,000تومــان

67,500تومــان

درآمدی فلسفی بر عشق

گروه مولفان | رونالد د سوسا| مجتبی پردل
ناشر: ترانه
تعداد صفحات: 200

25,000تومــان

22,500تومــان

تاریخ و هرمنوتیک

گروه مولفان | پل ریکور| مهدی فیضی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 118

16,900 تومــان

قدرت همزمانی

گروه مولفان | دیوید ریکو| محمدمهدی کهروبی
ناشر: افکار جدید
تعداد صفحات: 264

30,000تومــان

27,000تومــان

وحدت اشیا

گروه مولفان | رابرت استرن| محمد مهدی اردبیلی| مهدی محمدی اصل
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 238

18,000تومــان

16,200تومــان

تبار شناسی تفکر 2

گروه مولفان | محمدعلی نویدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 361

23,000تومــان

20,700تومــان

خوشامدگویی به تناقض

گروه مولفان | رحمان شریف زاده
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 134

17,000تومــان

15,300تومــان

در ستایش عشق

گروه مولفان | آلن بدیو| نیلوفر ابراهیمی| نیکولا ترو ئون| ابو بوسا لوئیس
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 72

9,500تومــان

8,550تومــان

یاد مرگ

گروه مولفان | ناصر مهدوی
ناشر: دوستان
تعداد صفحات: 249

22,000 تومــان

نظریه های متاخر توجیه و شناخت

گروه مولفان | جلال پی کانی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 336

33,900تومــان

30,510تومــان

تنگناها

گروه مولفان | ژاک دریدا| رویا منجم
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 135

17,500تومــان

15,750تومــان

رساله ای درباره طبیعت آدمی

گروه مولفان | دیوید هیوم| جلال پی کانی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 456

48,000تومــان

43,200تومــان