حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اسرار سلولهای شما

گروه مولفان | ساندرا بارت| فرهاد توحیدی
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: 274

22,000 تومــان

سلول -جلد 1

گروه مولفان | بنجامین لوین| احمد مجد
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 572

30,000 تومــان

سلول -جلد 2

گروه مولفان | بنجامین لوین| احمد مجد
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 504

28,000 تومــان

فیزیولوژی پروکاریوت ها

گروه مولفان | زهرا اعتمادی فر| شراره ستوده| سمانه شاهرخ
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 590

20,000 تومــان

انتقال مواد محلول در گیاهان

گروه مولفان | ا. آر. یو| تیموتی فلاورز| احمد عبدل زاده
ناشر: دانشگاه گلستان
تعداد صفحات: 410

20,000 تومــان

حواس شش گانه در گیاهان

گروه مولفان | دانیل چاموویتس| محمد رحیمی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

مبانی بیوفیزیک

گروه مولفان | بیژن رنجبر| حسین نادری منش| خسرو خلیفه
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: None

27,000 تومــان

رویان شناسی گیاهان گلدار - واژگان و مفاهیم -جلد 2

گروه مولفان | تی. بی باتی گینا| فرخنده رضانژاد| عبدالکریم چهرگانی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 1116

39,000 تومــان

فیزیولوژی گیاهی -جلد 2

گروه مولفان | لینکلن تایز| ادواردو زایگر| مهرداد بائوج لاهوتی
ناشر: واژگان خرد
تعداد صفحات: 387

19,000 تومــان

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس

گروه مولفان | بروس آلبرتس| محمدجعفر شریفی
ناشر: برای فردا
تعداد صفحات: None

28,000 تومــان

درسنامه جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی

گروه مولفان | پیمان رنجی کوزه کنان| غلامرضا بیدخوری
ناشر: علوم و فنون معین
تعداد صفحات: None

45,000 تومــان

میانبر جنین شناسی

گروه مولفان | فاطمه عسگری| معصومه عبداللهی| منصوره موحدین
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان