حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روشنفکری در افغانستان

گروه مولفان | محمد علی توکل کوثری| سیدمحمدنقی موسوی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 280

24,000 تومــان

بن لادن

گروه مولفان | نجوه بن لادن| عمر بن لادن| مهریار میرنیا
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 462

30,000تومــان

طالبان

گروه مولفان | پیتر مارزدن| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 232

15,800تومــان

جانستان کابلستان

گروه مولفان | رضا امیرخانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 352

19,500تومــان

در پایتخت فراموشی

گروه مولفان | محمدحسین جعفریان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 248

12,000تومــان

احمد شاه مسعود

گروه مولفان | صدیقه مسعود| شکیبا هاشمی| ماری-فرانسواز کلمبانی| افسر افشاری نادری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 272

13,500تومــان

کتابشناسی غزنه

گروه مولفان | ویدا بزرگ چمی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 531

20,000تومــان

نامه هایی از کابل

گروه مولفان | شرارد کوپر-کولز| مهدی گلجان| سعید کلاتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 320

10,500 تومــان

ژئوپلیتیک افغانستان و تحولات منطقه ای غرب آسیا

گروه مولفان | جعفر حق پناه| محمد رحیمی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 362

7,000 تومــان

کشتگان جبرییل

گروه مولفان | محمود رضایی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 254

4,500 تومــان

تشنگان دشت غوریان

گروه مولفان | محمود رضایی| محمد کاظم کاظمی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 282

4,200تومــان

تاریخ شاهی

گروه مولفان | احمد یادگار| محمدهدایت حسین
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 496

17,000 تومــان