حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طالبان

گروه مولفان | پیتر مارزدن| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 232

15,800 تومــان

جانستان کابلستان

گروه مولفان | رضا امیرخانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 352

19,500 تومــان

در پایتخت فراموشی

گروه مولفان | محمدحسین جعفریان
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 248

12,000 تومــان

احمد شاه مسعود

گروه مولفان | صدیقه مسعود| شکیبا هاشمی| ماری-فرانسواز کلمبانی| افسر افشاری نادری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 272

13,500 تومــان

غوغایی بر بام جهان

گروه مولفان | مصطفی حامد
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 1319

45,000 تومــان

تاریخ شاهی

گروه مولفان | احمد یادگار| محمدهدایت حسین
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 496

17,000 تومــان

جنبش طالبان از ظهور تا افول

گروه مولفان | محمد سرافراز
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 331

6,000 تومــان

بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت

گروه مولفان | محسن مخملباف
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 100

3,000 تومــان

بن لادن

گروه مولفان | نجوه بن لادن| عمر بن لادن| مهریار میرنیا
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 462

30,000 تومــان

کتابشناسی غزنه

گروه مولفان | ویدا بزرگ چمی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 531

20,000 تومــان

کشتگان جبرییل

گروه مولفان | محمود رضایی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 254

4,500 تومــان

افغانستان در پرتو تاریخ

گروه مولفان | احمدعلی کهزاد
ناشر: دنیای کتاب
تعداد صفحات: 408

8,000 تومــان