حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طالبان

گروه مولفان | پیتر مارزدن| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 232

15,800تومــان

جانستان کابلستان

گروه مولفان | رضا امیرخانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 352

19,500تومــان

در پایتخت فراموشی

گروه مولفان | محمدحسین جعفریان
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 248

12,000تومــان

احمد شاه مسعود

گروه مولفان | صدیقه مسعود| شکیبا هاشمی| ماری-فرانسواز کلمبانی| افسر افشاری نادری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 272

13,500تومــان

غوغایی بر بام جهان

گروه مولفان | مصطفی حامد
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 1319

45,000تومــان

تاریخ شاهی

گروه مولفان | احمد یادگار| محمدهدایت حسین
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 496

17,000 تومــان

جنبش طالبان از ظهور تا افول

گروه مولفان | محمد سرافراز
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 331

6,000 تومــان

کتابشناسی غزنه

گروه مولفان | ویدا بزرگ چمی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 531

20,000تومــان

هویت های پریشان

گروه مولفان | حمزه واعظی
ناشر: بدخشان
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

نامه هایی از کابل

گروه مولفان | شرارد کوپر-کولز| مهدی گلجان| سعید کلاتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 320

10,500 تومــان

افغانستان در پرتو تاریخ

گروه مولفان | احمدعلی کهزاد
ناشر: دنیای کتاب
تعداد صفحات: 408

8,000 تومــان

تشنگان دشت غوریان

گروه مولفان | محمود رضایی| محمد کاظم کاظمی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 282

4,200 تومــان