حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ادیان در خدمت انسان

گروه مولفان | موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 408

20,000 تومــان

لبنان قبل و بعد از 33 روز

گروه مولفان | سعید ابوطالب
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

سفر شهادت

گروه مولفان | موسی صدر| مهدی فرخیان| احمد ناظم
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 264

20,000 تومــان

رهیافت های اقتصادی در اسلام

گروه مولفان | موسی صدر| مهدی فرخیان
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 264

13,000 تومــان

بررسی یک قتل عام صبرا و شتیلا

گروه مولفان | امنون کاپلیوک| ضیاء مصلح
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 216

10,000 تومــان

حقیقت سمیر

گروه مولفان | یعقوب توکلی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 534

21,000 تومــان

چراغ زرد

گروه مولفان | عبدالله بوحبیب| فاطمه کاظمی| حسین افشارامین
ناشر: شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

عقل درخشان

گروه مولفان | حمید داودآبادی
ناشر: یا زهرا (س)
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

ادیان در خدمت انسان

گروه مولفان | موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 405

20,000 تومــان

نبرد 2006 لبنان و آینده جنگ

گروه مولفان | استیون دی. بیدل| جفری ا. فریدمن
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 100

3,000 تومــان

قدرت نرم حزب الله

گروه مولفان | میثم شیروانی| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 138

3,500 تومــان

لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید چمران

گروه مولفان | علی حجتی کرمانی
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 339

3,000 تومــان