حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حریم سلطان

گروه مولفان | یاوز بهادراوغلو| مهلا منصوری
ناشر: نیماژ
تعداد صفحات: 144

40,000 تومــان

ترکان در گذر تاریخ

گروه مولفان | بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 120

9,500تومــان

امپراتوری عثمانی

گروه مولفان | خلیل اینالجق| کیومرث قرقلو
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 448

28,000 تومــان

فرمانروایان شاخ زرین

گروه مولفان | نوئل باربر| عبدالرضا هوشنگ مهدوی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 312

15,500 تومــان

تاریخ منجم باشی یا صحایف الاخبار فی وقایع الآثار

گروه مولفان | احمد بن لطف الله منجم باشی| نصرت الله ضیایی
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 554

38,000تومــان

ترکیه

گروه مولفان | کریس ابوک| مهسا خلیلی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 152

9,000تومــان

روزنامه سفر سلطان مراد چهارم به ایروان و تبریز

گروه مولفان | یونس زیرک| خلیل ساحللی اوغلو| نصرالله صالحی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 490

15,000 تومــان

تاریخ سلانیکی

گروه مولفان | مصطفی سلانیکی| نصرالله صالحی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 571

17,500 تومــان

ترکان

گروه مولفان | رحیم رئیس نیا
ناشر: کتاب مرجع
تعداد صفحات: 210

12,000تومــان

تاریخ امپراطوری عثمانی

گروه مولفان | یوزف فون هامر-پورگشتال| میرزا زکی علی آبادی| جمشید کیان فر
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 0

180,000 تومــان

دموکراسی بی حجاب

گروه مولفان | مروه کاواکچی| عبدالرحیم گواهی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 434

6,500 تومــان

غزانامه روم

گروه مولفان | کاشفی| علی محدث| محمود حسن آبادی| ادریس بن علی بدلیسی| سلطان عثمانی محمدفاتح
ناشر: مرندیز
تعداد صفحات: 316

18,500 تومــان