حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قومیت و قوم گرایی در ایران

گروه مولفان | حمید احمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 447

25,000تومــان

تاریخ زرتشتیان ایران

گروه مولفان | هاشم رضی
ناشر: بهجت
تعداد صفحات: 920

100,000تومــان

یشت و خشت آیین های زرتشتیان یزد

گروه مولفان | ملیکا حیدری| رضا مهرآفرین
ناشر: فروهر
تعداد صفحات: 160

25,000 تومــان

یادگار دیرین

گروه مولفان | کورش نیکنام
ناشر: بهجت
تعداد صفحات: 190

25,000تومــان

نژاد، قوم و ملت در ایران

گروه مولفان | محمد رحمان زاده
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 608

48,000تومــان

ستیز و سازش

گروه مولفان | جمشید گرشاسپ چوکسی| نادر میرسعیدی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 248

14,000تومــان

قوم لر

گروه مولفان | سکندر امان اللهی بهاروند
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 272

16,000 تومــان

لاله ی دلداغ ایل

گروه مولفان | حسن کریم پور
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 724

49,500تومــان

تاریخ بختیاری

گروه مولفان | علیقلی بن حسینقلی سردار اسعد| عبدالحسین سپهر| جمشید کیان فر
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 808

40,000 تومــان

علف همراه با کوچ بختیاری

گروه مولفان | مریان سی کوپر| ویلیام بی بی| ارنست بی شودساک| شاهرخ باور
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 196

10,000 تومــان

زمینه جامعه شناسی عشایر ایران

گروه مولفان | علی اکبر نیک خلق| علی عسگری نوری
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 167

8,000تومــان

قوم عرب

گروه مولفان | سیامک باقری چوکامی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 136

2,900 تومــان