حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تجربه ی زیباشناختی

گروه مولفان | ریچارد شوسترمن| ادل تاملین| شهریار وقفی پور
ناشر: ایجاز
تعداد صفحات: 208

18,000تومــان

تاریخ زیبا شناسی

گروه مولفان | ولادیسلاف تاتارکیویچ| برت| سید جواد فندرسکی| هادی ربیعی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 701

75,000 تومــان

به سوی الهیات غیر متافیزیکی

گروه مولفان | علی آخوند زاهد
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 224

18,000تومــان

عدم در حکمت اسلامی

گروه مولفان | محمد علی مدرس مطلق
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تعداد صفحات: 219

14,000تومــان

زیبایی شناسی زدایی

گروه مولفان | مهدی خبازی کناری| صفا سبطی
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 158

12,000تومــان

زیبایی شناسی امر روزمره

گروه مولفان | یوریکو سایتو| کاوه بهبهانی| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 84

6,000تومــان

هستی شناسی مطلق گرا در تجربه ی غیر دوگانگی فلسفه ی شرق

گروه مولفان | فرهاد خالصی مقدم
ناشر: شرکت نشر فراروان
تعداد صفحات: 312

22,000تومــان

قرن ذوق

گروه مولفان | جورج دیکی| داود میرزایی| مانیا نوریان
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 336

30,000تومــان

بحث در ما بعدالطبیعه

گروه مولفان | ژان آندره وال| یحیی مهدوی
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 968

80,000تومــان

سنگ های روح

گروه مولفان | اسون-اریک لیدمان| سعید مقدم
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 624

42,000تومــان

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

گروه مولفان | جان هاسپرس| راجر اسکروتن| یعقوب آژند
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 144

8,500 تومــان

تحلیل زیباشناختی مجلس حضرت یوسف (ع)

گروه مولفان | اشرف السادات موسوی لر| مریم شهبازی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 192

20,000تومــان