حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

گروه مولفان | محمد علی همایون کاتوزیان| فرزانه طاهری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 340

46,500 تومــان

اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی

گروه مولفان | محمود سریع القلم
ناشر: گاندی
تعداد صفحات: 328

40,000 تومــان

عملیات لرستان

گروه مولفان | محمد شاه بختی| کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 320

30,000 تومــان

اصلاح یا انقلاب

گروه مولفان | محمدحسین خسروپناه
ناشر: پیام امروز
تعداد صفحات: 592

52,000 تومــان

خاطرات ریچارد فرای

گروه مولفان | بهمن زبردست
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 166

17,500 تومــان

ره انجام حکمت

گروه مولفان | علی اصغر حکمت| سید محمد دبیرسیاقی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: None

150,000 تومــان

مدیریت حجاب در جمهوری اسلامی

گروه مولفان | سینا کلهر
ناشر: آرما
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

محمدتقی شریعتی و کانون نشر حقایق اسلامی

گروه مولفان | پروین منصوری
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: 748

45,000 تومــان

منصورروحانی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی
تعداد صفحات: 440

22,000 تومــان

سپهبد حاجعلی کیا و سازمان کوک -جلد 2

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی
تعداد صفحات: 518

35,000 تومــان

سپهبد حاجعلی کیا و سازمان کوک

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی
تعداد صفحات: 518

35,000 تومــان

حزب توده

گروه مولفان | خلیل ملکی| رضا آذری شهرضایی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 752

77,000 تومــان