حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

گروه مولفان | محمد علی همایون کاتوزیان| فرزانه طاهری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 340

46,500 تومــان

اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی

گروه مولفان | محمود سریع القلم
ناشر: گاندی
تعداد صفحات: 328

40,000 تومــان

زندگی ما

گروه مولفان | صبا مقدم
ناشر: افکار جدید
تعداد صفحات: 432

40,000 تومــان

ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی

گروه مولفان | عباس خلجی| ابوالفضل توکلی شاندیز
ناشر: بوی کاغذ
تعداد صفحات: 410

35,000 تومــان

دیدار در نوفل لوشاتو

گروه مولفان | ابوالفضل توکلی بینا| فرامرز شعاع حسینی
ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج
تعداد صفحات: 543

44,000 تومــان

نامزد خوشگل من

گروه مولفان | حمید داودآبادی
ناشر: شهید کاظمی
تعداد صفحات: 184

10,000 تومــان

اردوگاه اطفال

گروه مولفان | احمد یوسف زاده
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 328

19,000 تومــان

عملیات لرستان

گروه مولفان | محمد شاه بختی| کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 320

30,000 تومــان

هفت روز آخر

گروه مولفان | محمد رضا بایرامی
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 159

16,000 تومــان

اصلاح یا انقلاب

گروه مولفان | محمدحسین خسروپناه
ناشر: پیام امروز
تعداد صفحات: 592

52,000 تومــان

خاطرات ریچارد فرای

گروه مولفان | بهمن زبردست
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 166

17,500 تومــان

سفرنامه ی به سوی اصفهان

گروه مولفان | پیر لوتی| بدرالدین کتابی| محمد مهریار
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 327

20,000 تومــان