حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خاطرات مهاجرت

گروه مولفان | عبدالحسین شیبانی| ایرج افشار| کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 782

40,000 تومــان

تاریخچه میرزا کوچک خان

گروه مولفان | سیدمحمد بحرالعلوم قزوینی| مهدی نورمحمدی
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 104

9,000 تومــان

ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی

گروه مولفان | محمد قلی مجد| علی فتحعلی آشتیانی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تعداد صفحات: 792

45,000 تومــان

رئیس علی دلواری

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

آخرین سنگر آزادی

گروه مولفان | جعفر پیشه وری| رحیم رئیس نیا
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 520

30,000 تومــان

فداکاری در راه وطن

گروه مولفان | محمدعلی میهن پورسیاح| مجتبی پریدار
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 274

18,000 تومــان

کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران

گروه مولفان | عبد الله کوثری| استفانی کرونین
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 144

9,000 تومــان

بیگانه ای در کنار کوچک خان

گروه مولفان | یان کولارژ| رضا میرچی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 328

22,000 تومــان

اختناق ایران

گروه مولفان | ویلیام مورگان شوستر| حسن افشار
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 326

18,000 تومــان

شیخ حسین خان چاه کوتاهی

گروه مولفان | احمد فرامرزی| سید قاسم یاحسینی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 152

8,000 تومــان

کودتای لاهوتی

گروه مولفان | کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 152

7,000 تومــان

زیر نگاه پدر

گروه مولفان | مهرماه (رئیس) فرمانفرمائیان
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 336

15,000 تومــان