حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شاه عباس

گروه مولفان | دیوید بلو| خسرو خواجه نوری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 405

22,000 تومــان

شاه عباس

گروه مولفان | زهره شیشه چی| علی اصغر طاهری
ناشر: داریوش
تعداد صفحات: 394

23,000 تومــان

شاه عباس؛ اسطوره ایرانی

گروه مولفان | دیوید بلو| علیرضا حسینی حاجیی
ناشر: معیار اندیشه
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

فتوحات همایون

گروه مولفان | سیاقی نظام| حسن زندیه
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

8,200 تومــان

تاریخ عالم آرای عباسی

گروه مولفان | اسکندر منشی| ایرج افشار
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 1235

50,000 تومــان

شاه عباس

گروه مولفان | دیوید بلو| شهربانو صارمی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 327

28,000 تومــان

تاملی بر عقب ماندگی ما

گروه مولفان | حسن قاضی مرادی| سید جواد طباطبایی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 246

14,500 تومــان

شاه عباس اول -جلد 2

گروه مولفان | منوچهر پارسادوست
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 782

55,000 تومــان

تاریخ عالم آرای عباسی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | اسکندر منشی| ایرج افشار
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 1235

50,000 تومــان

شاه عباس کبیر

گروه مولفان | مریم نژاداکبری مهربان| مهدی افشار
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 336

16,000 تومــان

شاه عباس صفوی

گروه مولفان | سعید قانعی
ناشر: ساحل
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

قزلباش شاه

گروه مولفان | بهرام افراسیابی| ژان گوره
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 1016

70,000 تومــان